På et lille fredet område tæt ved Norsminde Kro og havn ligger de få synlige rester, der er tilbage af Meden Kirke.

Fra kirkebakken har der været udsigt viden om, og da Norsminde var et temmelig vigtigt udskibningssted med megen handelsaktivitet, må placeringen have været et rigtig godt valg.

Det er begrænset, hvad vi ved om kirken, men det formodes, at den er anlagt i slutningen af 1200-tallet, hvor et kongeligt brev fastslår, at Kysing Mark er de århusianske kannikkers enemærke.

Første gang kirken omtales i de skriftlige kilder er omkring 1315, hvor domkapitlet i Aarhus omtaler sin ret til en trediepart af de offergaver, der hvert år blev givet i forbindelse med, at kirkens krucifiks på Johannes Døberens Dag (Nutidens Skt. Hans dag) blev bragt til Aarhus.

Da Frederik den. 1. i 1528 udskrev Klokkeskatten, måtte også Meden Kirke/Kysing Kirke ofre sin klokke til omstøbning til kongelig kanon, og vi ved fra bevarede kilder, at klokken med jernfang vejede 16 lispund (136 kg).

Hvad der siden skete med kirken må stå hen i det uvisse.

Forfaldt den gradvis efter reformationen, hvor landet både havde for få penge og for få præster?

Blev kirken sønderskudt under svenskekrigen 1657-59, hvor vi fra de øvrige kirker ved, at sognet var hårdt ramt, eller blev den slet og ret nedlagt i løbet af 16-1700 tallet?

Spørgsmålene står åbne, ligesom påstanden om at kirken havde præst tilknyttet helt op til 1790.

Fakta er, at kirkens forfald blev værre og værre, og historien fortæller, at lokale beboere hentede, hvad de havde behov for af sten og byggemateriale, så i 1875 var der kun ganske få ruinrester tilbage.

Daværende kroejer Hans Sørensen Alrøe foranledigede derfor, at en buste af Frederik den 7. blev placeret på toppen af murresterne, som herefter fik lov at ligge i fred.

Kirkegården var så vidt vides bevaret helt frem til 1850-erne, hvorefter den blev oppløjet af ejeren.

I 1927 blev ejendommen med kirketomten udstykket.

Nationalmuseet erhvervede selve kirketomten og en lokal murer restaurerede murresterne.

Der findes ingen kirkebog for kirken, og da området ikke er undersøgt systematisk ved udgravning, er vores viden desværre meget lille om Meden/Kysing Kirke og kirkegård.

Der findes ca. 30.000 fredede fortidsminder i Danmark. Meden/Kysing Kirke har siden 1981 været et af dem.

Om Meden/Kysing Kirke skriver Nationalmuseet

LINK