Periode: 1050 - 1523

  • 1050 - 1340: Højmiddelalder
  • 1340 - 1523: Senmiddelalder
1203

Biskop Peder Vognsen giver sit gods i Rude til Aarhus Domkapitel

1293

Erik Menved giver Domkapitlet i Aarhus lov at tage told af skibe, der passerer Norsminde

1315

Domkapitlet i Aarhus ejer Kysing Mark

1348-1340

Den sorte død raser

Mere om middelalderen

Monarker i middelalderen

Christian den 1. 1448 - 1481

Valgsprog: Dyden viser vej

Hans 1482 - 1513

Valgsprog: For lov og flok

Christian den 2. 1513 - 1523

Valgsprog: Så var det beskikket