Fortællingerne fra Saxild sogn gennem de seneste par hundrede år er mange.

Som den største by i lokalområdet var det her tingene skete, og mange beretninger udspringer derfor herfra.

Her boede præst og degn, og slægt efter slægt forblev i området. Det var her udviklingen først slog igennem, og her fritidsliv og fællesskab foldede sig ud.