Driften

Øst for landsbyerne Nølev og Assedrup ligger Driften, der er et lavtliggende engområde ned mod Kysing Fjord.

Driften er det gamle overdrev - deraf navnet - hvor man om sommeren drev køerne på græs i de saftige enge.

Driften, der lokalt udtales "Drøwten", er både navnet på selve overdrevet og den gamle kvægdrivervej, der fører derud.

Mere om Driften