Kysing var oprindeligt en smal halvø, der ved inddæmning af Kysing Fjord siden 1820´erne er blevet bredere.

Tidligere kaldtes hele området syd for fjorden for Kysing, medens området nord for fjorden kaldtes Norsminde; i dag er grænsen noget mere flydende.

Navneoprindelse

Stednavnet Kysing er sammensat af to dele.

Forstavelsen af det oldnordiske "Kjos" som betyder ”dal” og endelsen "-ing", der betyder eng- eller mosedrag. Altså "dal-engene" eller "de lavtliggende enge".

Video

Saxild Arkiv har lavet en række videoer med fortællinger fra gamle dage. Video-serien kaldes "På sporet af fortiden" og er primært myntet på børn. Gå til videoserien "På sporet af fortiden".

Mere om Kysing