saxild skole

Set med de lokalhistoriske briller er der noget helt unikt over skolevæsenet i Saxild og Nølev sogne.

Området har langt tilbage været beriget med kloge og vise mænd, der var i stand til at fange de strømninger, der var i samfundet, og dermed sikre, at der blev oprettet skoler i både Saxild, Nølev, Kysing og Rude

Fra Saxild gamle Bylov ved vi, at der i 1705 blev bygget en skole i Saxild.

Det er imponerende, for det betyder, at man allerede før Fattigforordningen af 1708, hvor undervisningspligten blev påbudt bidrog til oplysningens fremme.

Arkivet har et righoldigt materiale om det samlede skolevæsen i sognene, som også omfatter Saxild Højere Bondeskole, Østjyllands første højskole, der blev indviet i 1852.

Nuværende og tidligere skoler