Periode: 1800 - 1899

1804 - 1815

Napoleonskrigene

1814

29. juni: De to første skolelove der omfatter skolevæsenet i hele det danske samfund udkommer. Datoen betegnes som folkeskolens fødselsdag

1821

Ole Friedrick Bruun bliver præst ved Saxild og Nølev sogne. Paster Bruun pusler med tanker om inddæmning af Kysing Fjord. Projektet igangsættes

1828

Ole Friedrick Bruun søger majestæten om støtte til projektet omkring Kysing Fjord

1836

Der ydes Kgl. bevilling til inddæmningsprojektet ved Kysing Fjord/Frederiksdal inddæmningen

1843

Rude by's borgere rejser en mindesten over David Davidsen

1848 - 1851

Første Slesvigske krig/ 3-års krigen

1849

5. juni: Danmarks Riges Grundlov indføres

1864

Anden Slesvigske krig/krigen 1864

1868

4 gårde og 7 huse brænder i Saxild bymidte/Gl. Bygade

1889

Et voldsomt vejr raser over egnen, og vandstanden i Norsminde havn stiger til 2 meter over daglig vande. Alt omkring havnen oversvømmes.

1899

Ny skolelov. Ordet Folkeskole erstatter "Borger- og Almueskole"

Mere om 1800-tallet

Monarker i 1800-tallet

Christian den 7. 1766 - 1808

Valgspog: Fædrelandets kærlighed er min berømmelse

Frederik den 6. 1808 - 1839

Valgsprog: Gud og den retfærdige sag

Christian den 8. 1839 - 1848

Valgsprog: Gud og fædrelandet

Frederik den 7. 1848b- 1863

Valgsprog: Folkets kærlighed min styrke

Christian den 9. 1863 - 1906

Valgspog: Med Gud for ære og ret