Assedrup og Nølev er to små landsbyer, der ligger med en kilometers afstand på hver sin side af Odder Å, der på dette sted løber gennem en bred ådal.

Vi ved gennem arkæologiske fund, at området har været beboet helt tilbage til stenalderen, og langt op i 1800-tallet var tre store jættestuer bevaret i Nølev. Desværre lå jættestuernes store sten i vejen for markarbejdet i området, og da vejen over Assedrup å på et tidspunkt skulle repareres, bruget man de store sten fra jættestuerne til arbejdet.

Nølev er områdets kirkesogn, og har så langt tilbage det kan spores, været annekssogn til Saxild og dermed sammenkædet med bl.a. fælles præst.

Navneoprindelse

Der er forskellige tolkninger af stednavnet Nølev.

En tolkning går på en sammensætning af personnavnet Nøde og lev eller levn, der betyder "arv", dvs. "Nødes arv" eller efterladenskab. Endelsen "lev" ses i folkevandringstiden, og Nølev kan være skænket af datidens konge til "Nøde" som løn eller arv for tro tjeneste. Imod dette taler, at "Nøde" ikke er fundet som personnavn, hvorimod substantivet "nød" er et ældgammelt ord for ungkvæg. Tolkningen peger derfor mest hen på et område efterladt til græsning af kvæg.

Video

Saxild Arkiv har lavet en række videoer med fortællinger fra gamle dage. Video-serien kaldes "På sporet af fortiden" og er primært myntet på børn. Gå til videoserien "På sporet af fortiden".

Mere om Nølev