Saxild-Nølev Lokalhistoriske Arkiv er et lille sognearkiv beliggende i Odder Kommune.

Arkivet, som dækker områderne Assedrup, Rude, Kysing, Saxild, Nølev og Driften, har til huse i områdets gamle sognerådslokale på Saksild Skole, som desværre er blevet svært tilgængeligt for besøgende.

Vi forsøger derfor at formidle den lokale historie via hjemmeside, byvandringer og foredrag, ligesom vi gerne hjælper med slægts- og lokalhistorie, hvis man retter henvendelse til os via mail.

På arkivet findes flere privatarkiver, forenings- og erhvervsarkiver, ejendomspapirer, fotos samt en del beretninger, der samlet set tegner et fint billede af egnen og dens befolkning.

Vi registrerer løbende vores samling, som kan søges på arkivernes fællesdatabase arkiv.dk