Periode: 1523 - 1660

1528

Frederik I indfører en "klokkeskat," og forlanger at kirker med mere end en kirkeklokke skal aflevere den ene til omsmeltning.

1536

Kristian III konfiskerer jorden fra "kirken" og bispegods bliver krongods

1537

jf. Kirkeordinansen skal sognedegnene undervise de unge bondefolk udi børnelærdommen en gang om ugen

1589

19. juli mageskiftede domkapitlet til kongen 9 gårde og 1 hus i Kysing

Christian IV indfører igen en "klokkeskat," og forlanger at kirker med mere end en kirkeklokke skal aflevere den ene til omsmeltning.

1618 - 1648

30 års krigen

1657 - 1659

Svenskere og polakker huserer i området

Der indføres morgenbøn i kirken

Mere om reformationen

Monarker under reformationen

Frederik den 1. 1523 - 1533

Valgsprog: Intet uden Gud

Christian den 3. 1536 - 1559

Valgsprog: Ske Herrens vilje

Frederik den 2. 1559 - 1588

Valgsprog: Mit håb er Gud alene

Christian den 4. 1588 - 1648

Valgsprog: Fromhed styrker rigerne

Frederik den 3. 1648 - 1660 - 1670

Valgsprog: Herren være mit forsyn