Har man lokalt et ønske om hjælp til slægtsforskning, opretter vi gerne små hold, ligesom vi gerne bakker op om små skole projekter, da vi er helt bevidste om, at det kan være vanskeligt som tilflytter at kende den lokale historie.

Vores små videosekvenser "På sporet af" er blandt andet henvendt til skolens elever, der her kan få en kort fortælling om deres lokalområde.