saxild

Gennem arkæologiske fund har vi viden om, at der har været aktivitet i Saxild-området helt tilbage til stenalderen, medens vi gennem forskellige skriftlige kilder kan tegne et billede af sognet i tiden efter år 1200.

Saxild nævnes første gang i de skriftlige kilder den 14/11 1203 i formen Saxwæl.

Navneoprindelse

Den officielle tolkning er, at første led er substantivet "saks" i betydningen kniv eller sværd, muligvis anvendt som vandløbsnavn, og hvor sidste led er substantivet "væld", dvs. 'kilde'.

Forskere antager derfor, at navnet betyder "Kilden til vandløbet Saks" eller "Kilden, der glimter som et sværd" - måske simpelthen "Sværdkilden" eller "Knivkilden".

For denne tolkning taler, at man gennem jernalderen ofte foretog våbenofringer i moser, søer og kilder.

Set i forhold til områdets topografi lyder det tilforladeligt, idet vores forfædre primært slog sig ned langs åløb og kyster af hensyn til den lette transport i både, ligesom de slog sig ned, hvor der var rent drikkevand at få.

Mere om Saxild

Clicky