Saxild Kirke er en gammel middelalderkirke fra 1100-tallet fyldt med fine klenodier fra forskellige tidsperioder.

Kirkens ældste dele, koret og skibet, er bygget i romansk stil af rå og kløvede kampesten, men som landets øvrige kirker er den gennem århundreder udbygget og ombygget.

I slutningen af middelalderen blev den forlænget mod vest, korbuen blev udvidet, og der skabtes dermed et åbent kirkerum, samtidig med at kirken fik tilføjet et spinkelt tårn.

Kirken, en smuk hvid landsbykirke, med afrensede hjørnekvadre, udstråler inden døre både varme og harmoni blandt andet på grund af de smukt afstemte farver og den seneste nænsomme renovering, der fandt sted 1981.

Sakistri

saxild

Det formodes at sakristiet, der blev bygget omkring 1730, blev finansieret af et par af byens mænd, antagelig kirkeværgerne.

Sakristiet med præsteindgang blev bygget til i korets østlige side.

Våbenhuset

saxild kirkes våbenhus

Saxild Kirke har tidligere, som de fleste andre kirker, haft to indgangsdøre, en mandsdør mod syd, og en kvindedør mod nord.

Mandsdøren er nu tilmuret, og våbenhuset er bygget foran den gamle kvindedør på kirkens nordside, som ligger mest bekvem i forhold til Saxild by.

Det er bygget af rå kamp- og munkesten og menes at stamme fra reformationsårene, men er senere stærkt ombygget og bærer i gavlens jernanker årstallet 1751.

Kirketårnet

saxild kirketårn 1970

omkring 1735 formodes det at sognets præst, Poul Poulsen, lod kirkens gamle styltetårn tilmure.

Tårnet er dog senere ved en istandsættelse i 1806 blevet afkortet i højden, ligesom det nuværende træspir blev bygget.

Tårnets spir var oprindeligt tækket med træspåner, men er nu beklædt med skifer og kobber. Klokkestokværket nås i dag via en indvendig trappe med adgang gennem tårnets vestgavl.

Kirkeklokke

Saxild Kirkes gamle kirkeklokke

Støbt til Saxild Kirke 1988 af Petit & Fritsen, Holland
Ære være Gud i det højeste på jorden fred i mennesker velbehag

Kirkeklokken, der er fra 1988, er en bronzeklokke med tonen GIS1. Den har en diameter på 900 mm og vejer ca. 450 kg.

Klokken er støbt i verdens ældste klokkestøberi, Petit & Fritzen, i den hollandske by Aarle-Rixtel. Klokken bærer inskriptionen: Ære være Gud i det højeste på jorden fred i mennesker velbehag.

Den gamle kirkeklokke

Den gamle kirkeklokke har siden 1988 haft sin plads uden for kirken.

Kirkeklokke bærer et skriftbånd med en inskription, der viser, at klokken blev støbt af P.P. Meilstrup Randers og bekostet at omstøbe af Niels Rosenkrands von Holstein Rathlow maior af armeen.

Korbuen

korbue

Træder man ind i kirken, ser man her, hvordan den oprindelige smalle korbue er afløst af en bred bue, der skaber en fin samhørighed mellem skib og kor.

Video

Saxild Arkiv har lavet en række videoer med fortællinger fra gamle dage. Video-serien kaldes "På sporet af fortiden" og er primært myntet på børn. Gå til videoserien "På sporet af fortiden".

Mere om Saxild Kirke