Periode: 1900 - 1999

1903

Kvinder får valgret til menighedsråd

1907

Kvinder får valgret fattighjælpskasser

1908

Kvinder får valgret til kommunale råd

1912

Gårdene i Rude frikøbes

1914 - 1918

Første Verdenskrig

1915

Kvinder får valgret

Genforeningen

15. juni: Den danske regering overtog styret i Nordslesvig

9. juli: Statsrådet underskrev loven om de Sønderjyske landsdeles indlemmelse i Danmark

1937

Ny Folkeskolelov

1940 - 1945

Anden Verdenskrig

1958

Ny Folkeskolelov

1964

Der bygges sluse i Norsminde for at forhindre oversvømmelser af de lavtliggende områder

1970

1. april: Kommunalreformen gennemføres. Saxild Kommune indlemmes i Odder Kommune

Et vildtreservat på 50 ha ved Norsminde fredes

1975

Ny Folkeskolelov

1993-2013

Folkeskolelovene revideres løbende

Mere om 1900-tallet