Periode: 1900 - 1999

1903

Kvinder får valgret til menighedsråd

1907

Kvinder får valgret fattighjælpskasser

1908

Kvinder får valgret til kommunale råd

1912

Gårdene i Rude frikøbes

1914 - 1918

Første Verdenskrig

1915

Kvinder får valgret

Genforeningen

15. juni: Den danske regering overtog styret i Nordslesvig

9. juli: Statsrådet underskrev loven om de Sønderjyske landsdeles indlemmelse i Danmark

1937

Ny Folkeskolelov

1940 - 1945

Anden Verdenskrig

1958

Ny Folkeskolelov

1964

Der bygges sluse i Norsminde for at forhindre oversvømmelser af de lavtliggende områder

1970

1. april: Kommunalreformen gennemføres. Saxild Kommune indlemmes i Odder Kommune

Et vildtreservat på 50 ha ved Norsminde fredes

1972

Kong Frederik den IX dør den 14. januar.
(Christian Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg, født den 11. marts 1899)
Konge af Danmark fra 1947 til 1972.
Hans datter kronprinsesse Margrethe udråbes til dronning Margrethe den II af Danmark af statsminister Jens Otto Kragh.
(Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid, født den 16.april 1940 - ) dronning af Danmark fra 1972 til 2024.

1975

Ny Folkeskolelov

1993-2013

Folkeskolelovene revideres løbende

Mere om 1900-tallet

Monarker i 1900-tallet

Christian den 9. 1863 - 1909

Valgsprog: Med Gud for ære og ret

Frederik den 8. 1906 - 1912

Valgsprog: Herren er min hjælper

Christian den 10. 1912 - 1947

Valgsprog: Min Gud, mit land, min ære

Frederik den 9. 1947 - 1972

Valgsprog: Med Gud for Danmark

Margrethe den 2. 1972 - 2024

Valgsprog: Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke