saxild kirkegård

Saxild kirkegård er som mange af landets andre kirkegårde under stor forandring, med tanke på at skabe et parklignende miljø med områder hvor græs, træer og blomster skal skabe en stemning til ro og fordybelse.

Kirkegården var tidligere en spændende lokalhistorisk oase, der med mange forskelligartede gravminder, der fortalte historien om et samfund, der forandrede sig fra et stærkt landbrugssamfund med gamle slægtsgårde, markante personligheder og dygtige håndværkere til et samfund med en broget skare af tilflyttere, hvor historien måske ikke helt fulgte med til "de dødes have".
Kirkegården har på enkelte nedlagte gravsteder opsat omkring 20 bevaringsværdige gravsten, som er en blanding af registrerede gravminder (udpeget af Odder Museum på vegne af Nationalmuseet) og historiske gravminder med hver sin spændende lokale historie.

Saxild kirkegård er anlagt tæt omkring den gamle kirke og med den ældste præstegård som nærmeste nabo mod nord.

Specielt for kirkegården var, at mange af de gamle bevarede gravsteder er placeret mod nord, et område der historisk set var tilegnet mennesker på livets skyggeside, medens sognets rigeste beslaglagde de lyse gravsteder mod syd.
Det områder tænkes over tid udlagt til skovkirkegård, men endnu er en del gravsteder her, fortsat i slægternes eje.

Kirkegården blev i 1976 udvidet med en urneplæne mod øst, og man bevarede på det tidspunkt de gamle gravsteder der lå langs snorlige gange omkranset af avnbøg og thuja, denne del af kirkegården er dog en del af den omlægningsproces, der blev igangsat i 2020.

Gravsteder på Saxild Kirkegård

Video

Saxild Arkiv har lavet en række videoer med fortællinger fra gamle dage. Video-serien kaldes "På sporet af fortiden" og er primært myntet på børn. Gå til videoserien "På sporet af fortiden".