saxild kirkegård

Saxild kirkegård er en spændende lokalhistorisk oase, der med sine forskelligartede gravminder fortæller historien om et samfund, der har forandret sig fra et stærkt landbrugssamfund med gamle slægtsgårde, markante personligheder og dygtige håndværkere til et samfund med en broget skare af tilflyttere, hvor historien ikke helt er fulgt med til "de dødes have".

Saxild kirkegård er anlagt tæt omkring den gamle kirke og med den ældste præstegård som nærmeste nabo mod nord.

Specielt for kirkegården er, at mange af de gamle bevarede gravsteder er placeret mod nord, et område der historisk set var tilegnet mennesker på livets skyggeside, medens sognets rigeste beslaglagde de lyse gravsteder mod syd. Interessant er det også, at kirkens indgangsdør er norddøren, den tidligere kvindedør, og at mandsdøren mod syd er tilmuret. Desværre har vi ikke umiddelbart en forklaring på dette.

Kirkegården blev i 1976 udvidet med en urneplæne mod øst, og man bevarede på det tidspunkt de gamle gravsteder der lå langs snorlige gange omkranset af avnbøg og thuja.

Video

Saxild Arkiv har lavet en række videoer med fortællinger fra gamle dage. Video-serien kaldes "På sporet af fortiden" og er primært myntet på børn. Gå til videoserien "På sporet af fortiden".

Mere om Saxild Kirkes Kirkegård