Det inddæmmede land

Kysing Fjord

Kysing Sø, Christiansminde, Frederiksdal, Kalvø vig! Kært barn har mange navne.

De inddæmmede arealer omkring fjorden har en lang og spændende historie, og området er nok et af de mest testede og overvågede steder i Danmark. Vi har her et vandmiljø og et rigt fugleliv, som vi skal passe på, samtidig med, at vi skal sikre, at de mennesker der har deres udkomme her, også fortsat kan eksistere.

Manglen på jord

jvæg på græs

Skal man forstå baggrunden for inddæmningen, må man kigge tilbage uden at have nutidens briller på. Hvad var det for en tid vores forfædre levede i? Hvilke naturkræfter var de oppe imod?

Der er slet ingen tvivl om, at det handlede om overlevelse. Det handlede om græsning til dyrene, og det handlede om mad på bordet til familierne på Kysings gårde, som havde meget lidt jord at gøre med.

Projekt inddæmning

saxild

Projektet med at inddæmme det i alt 175 hektar store område blev påbegyndt allerede i 1832 af en ihærdig præst, der også sikrede, at der kom lidt kongelig mønt i projektet. Det er en spændende historie om stædighed og foretagsomhed, men også en beretning om en bondestand, der ikke var helt tryg ved de nymodens tanker.

Der blev bygget dæmninger og gravet kanaler.
Der blev lavet et pumpehus og opsat en mølle til at trække pumpen, og resultatet udeblev ikke. Fjordbunden er i dag en god og frugtbar jord.

På tur til fjorden

Fjorden

Adgang til fjorden får man fra Kystvejen overfor Norsminde Kro, hvor man kan vandre ad en lille sti ud til digerne og de to små halvøer Grimsholm og Kalvø, hvorfra man har et fantastisk skue ud over området.

Fra Kalvø kan man følge dæmningen, forbi den gamle pumpestation og ud til området ”Det Herreløse,” der ligger i vestenden af fjorden, hvor rastende fugle i tusindvis slår sig ned forår og efterår.

Husk at vise respekt for såvel naturen som den private ejendomsret.

Natura 2000 område

saxild

Fjorden, dens nærmeste omgivelser og en del af Odder Ådal blev i 1942 fredet og udlagt som fuglereservat.

I 1983 blev hele fjordområdet udpeget som ”EF-fuglebeskyttelsesområde” for at beskytte sangsvanen, som man ser i stort tal i området. At området er udlagt som Natura 2000 område betyder, at vi er med i et Europæisk netværk, der på tværs af landegrænser samarbejder for at beskytte naturen.

Man kan læse mere om fredningen her: Kysing Fjord

Fugleliv ved fjorden

saxild

I maj måned kan man i området nyde synet af Viben i sin sort-grønne fjerdragt og spidse fjertop på hovedet, man kan se Terner og Rødben.

Her kan man møde havørnen, og man kan måske se Fiskeørnen, når den er på vej nordpå.

Ved Rørskoven inde i fjorden yngler Rørhøgen, som man måske kan se svæve lavt hen over rørsumpen med vingerne løftet i det karakteristiske V, og langs kysten vil de mange måger og havterner i foråret få selskab af Toppet skallesluger, der også yngler her i maj, og hvor hunnen og ungerne efter klækning vil opholde sig tæt ved kysten.

Hele året er der nyt at se, og Kysingområdet vil altid være et besøg værd.

God fornøjelse ud i det blå. Pas godt på jer selv og på naturen!