saxild

På havnen i Norsminde står en af billedkunstner Ole Grøns fine egnsfortællinger: Et ”papirklip” udført i stål.

Tanken om at skabe et egnshistorisk kunstværk blev fostret hos designer Heidi Zilmer, John Stærmose fra Staermose Industryi Odder og Ole Grøn i fin forening tilbage i 2012, og man må sige, at det er lykkedes på fantastisk vis.

Billedskulpturen i Norsminde er blot et hjørne af den samlede fortælling om Odder Kommune, som man kan se i den 18 m lange billedskulptur, der står i VitaPark i Odder, og som bestemt er et besøg værd.

Gå på opdagelse i skulpturen med den ”nye” Norsmindebro, sommerhusene på Næsset, en sejlbåd på vej i havn, en anden på vej ud.

Krabbefiskeri fra den ”gamle bro” fuglelivet og ikke mindst det gode måltid, der kan nydes i vores skønne omgivelser.

Øvrige del-skulpturer kan ses ved Saksild Strand, Hou Havn, Gylling Mølle, Alrø Traktørsted, Sondrup By Overfor Ørting Kirke, ved Hundslund og Torrild kirker samt på Tunø ved gadekæret

Den gamle bro

Norsminde bo

Broen, der går over den strøm, der forbinder Norsminde fjord med havet, var tidligere grænsen mellem Hads og Ning herreder.

Det formodes, at den allerførste bro er lavet, helt tilbage i middelalderen. Efterfølgende er broen ændret mange gange.

Vi ved, at Christian Frederik Gyldenkrone fra Wilhelmsborg, der ejede Norsminde Gamle Kro, i 1773 byggede en skrøbelig træbro på stedet, og vi ved også, at det blev pålagt forpagterne af kroen at opkræve både bropenge og at vedligeholde broen.

Bropengenes størrelse var fastsat i en kgl. resolution – og kromændene forsøgte gennem århundreder at få hævet taksterne – men uden held.

I 1863 byggedes en bro på træpæle, den blev renoveret i 1904, og så sent som i 1964 var broen igen til debat, da kroejer Hage Sneborg Alrøe kæmpede en brav kamp, for at bevare den gamle historiske bro, da en ny og moderne bro skulle etableres. Som en krølle på historien fortælles det, at man efter sigende stadig se skuffen og revnen, som folk og fæ skulle betænke med en skilling for at passere fjordens munding tørskoet, i kroens gamle skænkestue.

Norsminde Handelsplads

Norsminde Handelsplads

Handelspladsen er opført i 1854 af Aarhus-købmanden Hans Broge. For Hans Broge var havnen og søvejen vigtig – han importerede tømmer, der blev losset i vandet og derfra trukket op på slæbestedet, hvor de lå til tørre, inden det blev solgt videre.

Noget af det, der tog meget plads var transport af husdyr til og fra øerne her omkring, men også meget stykgods blev fragtet med hans skibe.

Hans Broge byggede sammen med købmandsgården et 5 lofts kornlager og en træbygning beregnet til opstaldning af heste.

I købmandsgården, var der ansat 8 kommis’er og 12 kuske med tilhørende heste og vogne, for mange varer blev også fragtet på landjorden.

Byens storhedstid sluttede brat da jernbanen fra Århus til Odder og Hou blev indviet i 1884. Handelen, som før gik til Norsminde, gik nu til Odder og Malling – Ladepladsen blev lukket, og det samme blev kroen i 1888, for dog atter at genåbne i 1932.

Norsminde Kro

Norsminde Kro

Formodentlig har der været kro på stedet siden det 12. århundrede, hvor også Kysing Kirke eller Meden Kirke, blev bygget på bakken skråt overfor kroen.

Den oprindelige krobygningen blev bygget i 1693, og den var dengang en uanselig bindingsværksbygning med malede stolper, lerklinede vægge og små blyindfattede ruder.

I 1866 renoverede Hans Sørensen Alrøe den krobygningen til det udseende, den gamle del af kroen har idag.

H.S.Alrøe var møllebygger fra Tirsbæk ved Vejle og blev i 1855 gift med Karen Marie, datter af daværende kromand Peter Andreas Møller og fru Ane.

P. A. Møller købte i 1825 kroen på auktion for 1620 Rbd. Sedler og 460 Rbd. Sølv. Før den tid havde Norsminde kro været ejet af Gehejmekonferensraad Güldencrone til Wilhelmsborg, som havde fæstet den bort til forskellige kromænd.

Med P.A. Møller gik kroen over i borgerligt selveje, og han skulle nu drive den for egen regning og risiko.

Læse flere Norsminde-fortællinger her Fortællinger fra Norsminde