• Indviet 6.6. 2022

Kultur-spotpunkt "Byens Plads" i Saxild er beliggende på Dyngbyvej ud for den Gamle bygade, og med en af den gamle præstegårds længer som en smuk bagkulisse.

Pladsen er renoveret i 2021 som det første af flere kulturelle spotpunkter, der skal binde Saxild-Nølev sogne sammen via den fælles historie samtidig med, at det er tænkt som en lille rekreativ oase i bysamfundet.

Historien omkring "Byens Plads" er gammel, og den trækker tråde til de gamle landsby-fællesskaber, hvor man på en central plads, tæt på kirke, branddam og bøndergårde, indrettede en fælles plads som samlingssted for byens gårdejere.

Pladsen fungerede som datidens tingsted, og bymændene mødtes her for at træffe vigtige beslutninger for det lille område.

Byens Plads er fortsat i Bymændenes eje.

Et spotpunkt bliver til

Idéen til en omlægning af "Byens Plads" blev taget i forbindelse med 100 året for Danmarks Genforening med Sønderjylland. Saxild Bylaug markerede 100 året med opsætningen af en Infotavle med 100 udstandsede fugle som et symbol på årene der var fløjet.

Kunnstgruppen tog i den anledning initiativ til at tilføre pladsen yderligere elementer for på den måde at gøre den til en "levende plads," man ikke kun gik forbi, men også kunne bruge til hygge, samvær og historisk fordybelse.

Billederne viser
  • Infotavlen der opsættes i sommeren 2020
  • En lokal fundet sten der er tilhugget af Ingrid Christiansen og Tove Riis Hansen
  • Stenen der transporteres fra værkstedet på Rude Hougaard til pladsen i Saxild

Kildemateriale

Fællesskabets historie er dokumenteret via:

  • Kirkebøger, folketællinger og diverse materiale fra Saxild-Nølev Lokalhistoriske Arkiv
  • Saxilds bylove

Sponsorer

Indretning af Byens Plads er financieret af:

  • Saxild Bylaug
  • Frivilligt arbejde
  • Fælleslokalrådet i Odder Kommune

Mere om pladsen og spotpunkterne