• Indviet 29.10. 2023

Kultur-spotpunkt "Mellem Fjord og Hav" i Norsminde er beliggende øst for Norsminde Kro og havn.

Det er påbegyndt i 2022 som et af flere hotspot i Saksild og Nølev sogne med det formål at binde områderne sammen via den fælles historie samtidig med, at det er tænkt som en lille rekreativ oase i bysamfundet.

Spotpunktet blev indviet den 29. oktober 2023.

Fælles for Spotpunkterne er, at en gruppe lokale kunstnere sammen med Lokalarkivet, har indrettet et område med lokal kunst med afsæt i historien.

Hvor "Spotpunket" er indrettet, var i fordums tid den gamle grænse mellem Hads og Ning Herreder.

Områdets historie fortælles gennem såvel skriftlige som mundtlige kilder.

Området er velvilligt stillet til rådighed til det kulturhistoriske projekt af Naturstyrelsen.

Et spotpunkt bliver til

Fra tom grund til historisk oase

Billederne viser
  • Infotavlen sættes op
  • Kurt Møller, Krydsfelt Norsminde, Tage Bonde, Saxild Arkiv
  • Lisbeth Bonde, Saxild Arkiv, Margit Bryder, Krydsfelt Norsminde, Kurt Møller, Krydsfelt Norsminde
  • Infotavlen opsat

Kildemateriale

Norsmindes historie er dokumenteret via:

  • Kirkebøger, folketællinger og diverse materiale fra Saxild-Nølev Lokalhistoriske Arkiv
  • Torben Alrøe, tidligere Norsminde

Sponsorer

  • Spotpunkt "Mellem Fjord og Hav" er financieret via:
  • Frivilligt arbejde
  • Fælleslokalrådet i Odder Kommune
  • NordeaFonden

Mere om pladsen og spotpunkterne