Bevaringsværdigt gravsted

Intet sted fortælles vel mere lokalhistorie end på landets kirkegårde.

Saxild og Nølev kirkegårde er ingen undtagelse. Her fortælles om mennesker, livsvilkår, samfundsstruktur og sociale forhold på lige netop det sted, hvor vi bor.

Skiftende tiders livssyn og smag kommer til udtryk i gravstedernes indretning og stenenes udformning, og i takt med at flere og flere danskere kremeres, er store familiegravsteder forsvundet.

Kirkegårdene har ændret karakter, og især i Saxild har menighedsrådet "kæmpet en kamp" sammen med det lokalhistoriske arkiv for at sikre, at de gamle gravminder fortsat bevares som en del af vores kulturarv og fælles hukommelse.

Kirkegårde

Gravsten

Historiske gravminder