• Registrering af gravminder

Lov om registrering af bevaringsværdige gravminder.

En stigende interesse for lokalhistorie og forståelsen for kirkegårdenes kulturhistoriske værdi fik i 1986 den daværende kirkeminister Mette Madsen til i Folketinget at fremsætte et lovforslag om en landsomfattende registrering af bevaringsværdige gravminder på landets kirkegårde.

Loven blev vedtaget, hvorefter kirkeministeriet og Statens Museumsråd gik sammen for i fællesskab at udarbejde kriterier for bevaring af gravminder med særlig historisk interesse i Danmark.
På vegne af Nationalmuseet blev arbejdet uddelegeret til større lokale kulturhistoriske museer, hvilket betød at Odder Museum i 1993 igangsatte en reistrering af gravminderne på blandt andet Saksild og Nølev kirkegårde.

Kriterier for udvælgelse

Udvælgelseskriterierne, som blev lagt til grund for registrering og dermed fredning, var blandt andet:

  • Alle gravminder der var mere end 100 år gamle.
  • gravminder, der var typiske for forskellige tidsperioder.
  • gravminder, med særlig udsmykning.
  • gravminder med lokalhistoriske navne.
  • gravminder med særlig inskriptioner - f.eks stillingsbetegnelser.

Det var efter disse 5 kriterier, at gravminderne på Saksild kirkegård blev udvalgt og registreret. Flere af gravminderne blev fundet bevaringsværdige ud fra mere end et af kriterierne.

Hent vejledning