• Ca. 13 km

Norsminde-Kysing 2,6
Kysing - Saxild 3,9 km
Saksild-Rude 2,4 km
Rude-Nølev 2,3 km
Assedrup-Nølev 1,5 km

Cykelruten Norsminde-Assedrup er omkring 13 km lang og består af 5 forskellige delruter med hver sit historiske spotpunkt.

På strækningen Norsminde-Saksild-Rude er der cykelsti, medens man fra Rude og til Assedrup må bevæge sig ad smalle og trafikerede veje.

"Mellem fjord og hav" Norsminde

Det historiske spotpunkt i Norsminde er anlagt mellem fjord og hav, hvor broen forbinder de gamle Hads og Ning herreder, som fortsat danner skel mellem Aarhus og Odder kommuner.

Det gamle handels- og fiskerleje er i dag et eldorado for turister. Her er dejlige spisesteder og såvel jolle- som lystbådehavn.

Scan QR-koden på informationstavlen og få adgang til den righoldige historie. Planlæg evt. din rute på "jollen," som er designet af kunstneren Ole Grøn.

Besøg "krabbestedet" og "Madpakkehuset" eller gå en tur i området hvor resterne af den gamle Meden Kirke er prydet med en buste af Frederik VII.

Se også "Under mågen," en retningsviser, der både viser vej og som i skumringstiden sender sit fine lys ud over broen og det nærmeste område.

Fra Norsminde, som er det østligste punkt i Saksild-Nølev området, går turen mod Kysing.

"Udsigtspunktet" Kysing

De første 2,6 km ad ruten foregår ad cykelstien til Kysing, forbi den gamle Norsminde Kro, gamle slægtsgårde og de inddæmmede arealer.

På venstre side ved Restaurant Himmel og Hav og Naturstyrelsens område med P.plads, borde og bænke, er det tid for et stop.

Desværre har Naturstyrelsen ikke givet tilladelse til opsætning af en historiske infotavle, men pladsen er alligevel et besøg værd. Nyd udsigten over Kattegat hvor både Mols, Helgenæs, Tunø og Samsø kan skimtes i det fjerne.

Under Napoleonskrigene havde stedet en vigtig mission som udsigtspunkt efter fjendtlige skibe, og her var opsat enkelte kanonstillinger, som efter sigende også kom i brug.

På samme plads blev der i 1832 rejst en Hollandsk mølle med tilhørende møllerhus. Møllen nedbrændte i 1932, og i 1969 købte staten området og udlagde det til rekreative formål.

Fra Kysing går turen mod Saksild, en rute på 3,9 km og med cykelsti hele vejen. Her er rig mulighed for flere stop, idet ruten går forbi de bedste badestrande på Odderkysten.

Det er fra Kysing muligt at tage en afstikker ad Rude Havvej og derved nå det historiske punkt i Rude, men det anbefales at vælge vejen direkte via cykelstien og køre over Saksild.

Nyd den fantastiske udsigt over de inddæmmede arealer på højre hånd. Fortsæt videre til Rude Strand med udsigt over Kattegat. Bemærk skiltning ved Lyngbakkevej på højre hånd til en langhøj med stenkister fra den tidlige bondestenalder.

Der fortsættes forbi Seniorhøjskolen Rude Strand, og det anbefales at tage et lille stop ved Saksild strand med Bondehuset, ishusene og campingpladsen. Måske der her kan fristes med et spil minigolf på enten den "nye" eller den gamle minigolfbane.

Alt efter temperament kan man her forlade Kystvejen ved at dreje til venstre og køre mod Saksild by gennem strandområdet (2,2 km) følg Plantagevejen til højre, drej til højre ad Skovduevej, forbi den gamle minigolfbane og drej til venstre ved Præsteager. Ved dennes udmunding i Kr. Petersensvej drejses til højre, og man følger vejen, til man når Saksild kirke. Følg kirkediget, drej igen til højre og du er på Dyngbyvej, som er målet for denne del af ruten.

Vælger man den direkte, og korteste vej fra stranden (1,2 km), følger man Kystvejen ad cykelstien til Saksild by. Her drejer man til venstre ad Dyngbyvej, hvor "Byens Plads" ligger ud for Gl.Bygade.

"Byens plads" Saksild

Tag et hvil på "Byens Plads," mærk historiens vingesus på lige netop det sted, hvor alle beslutninger i fordums tid blev truffet. Pladsen var byens tingsted, og i 1920 fik fællesskabet endnu en dimension, da Sønderjylland blev genforenet med Danmark, og genforeningssten blev rejst over det ganske land.

Den gamle bymidte, Gl. Bygade, har fortsat mange gamle huse, som fortæller historien om et levende samfund, med mange små håndværkere og med den lille landsbyskole, hvor Bygaden i dag munder ud i Strandvejen.

Også Saksild Kirke er et besøg værd, brug QR koden på infotavlen og tilgå lokalarkivets hjemmeside, hvor de mange historier fortælles.


Fra "Byens Plads" i Saksild går turen til Rude, en afstand på 2,4 km.

Fra Dyngbyvej køres til venstre ad Strandvejen, drej herefter til høre ad første vej, følg Rudevej forbi Vorbækgården, Østerlund og Saksild Skole. Kort efter byskiltet i Rude ligger det historiske punkt på højre hånd.

"I fæstebondens spor" Rude

Midt i Rude by, ved krydset Rude Havvej/ Rudevej ligger spotpunktet "I fæstebondens spor.

Punktet forventes færdigetableret i løbet af efteråret 2023, men det kan anbefales at gå en tur i den gamle bymidte, hvor gårdene endnu ligger omtrent som i fæstebondens tid.

Ved brug af QR koden på infotavlen, kan man læse om byens spændende historie og ikke mindst, kan man blive klogere på landbrugets historie, som fortælles i både ord og billeder.

Er tiden til det, kan man gå på opdagelse efter de gamle fæstegårde, eller man kan besøge "Det bedste Hug" på Rude Hovgaard, der som regel har meget spændende stenkunst på lager.

Fra Rude kan man via Rude Havvej vende tilbage til spotpunkterne i Kysing og Norsminde, men det anbefales at fortsætte videre mod næste punkt i Nølev.


Afstanden fra Rude og til "Smedens Hjørne" i Nølev er 2,3 km.

Drej til venstre i krydset Rudevej - Rude Havvej. Følg vejen til du når skiltet på højre hånd, der viser til Nølev. Følg vejen ind gennem Nølevs bymidte, hvor den historiske plads ligger til højre umiddelbart før kirken.

"Smedens Hjørne" Nølev

På "Smedens Hjørne" er det i sommertiden muligt at tage sig et hvil, og vil man have den lokale historie med, før man drager videre til spotpunktet i Assedrup, kan man via en QR koden på infotavlen blive ledt frem til den spændende historie om de gamle bysmede og Nølev by.

Nølev Kirke og kirkegården med de fine gamle gravsten og kunstværket "Ordet" kan det også varmt anbefales at bruge lidt tid på at besøge, også her er der bænke til hvil og fordybelse.

"Spor i landskabet" Assedrup

Sidste del af ruten er blot 1,5 km lang. Drej til højre i krydset Nølev Byvej-Assedrup. Vejen fører forbi bakkedraget med Nølev gamle Skole (Assedrupvej 53), som i dag (2023) rummer såvel en privat beboelse som en møbelpolstrervirksomhed. På toppen af bakken åbenbarer sig en storslået udsigt ud over Assedrup enge og ind mod Odder by.

Man passerer "Assedrup Enge," en del af det vådområde, som Odder Kommune i 2015 etablerede i ådalene mellem Odder By og Assedrup.

Vandløbene Odder Å, Rævs Å og Kragebæk blev ved den lejlighed genslynget og de dræn, der engang drænede en stor del af området, blev afbrudt. Det store vådområde leder vandet til Norsminde fjord, men det er for nuværende ikke muligt at vandre til fjorden via engene.

Man krydser den gamle bro over Rævs å, hvor mangen en lystfisker gennem årene har stået og halet fisk i land, fortsætter forbi de små, gamle huse og vejen op mod Letbanestationen og pladsen hvor man i slutningen af 1800-tallet etaberede såvel kro som brugsforening. Kort efter den gamle viadukt fra 1935, midt i Assedrup by, når vi sidste stop på ruten, som ligger til venstre på Nygårdens jord, og hvor infotavlen "Spor i landskabet" fortæller om den lille stationsby og den storhedstid.