• Ca. 13 km

Assedrup-Nølev 1,5 km
Alternativ rute over Nølev-Driften, 3,1 km
Nølev-Rude 2,3 km
Rude-Saksild 2,4 km
Saksild-Kysing 3,9 km
Kysing-Norsminde 2,6

Ruten Assedrup-Nølev

Uanset om man vælger at cykle eller vandre mellem de to historiske spotpunkter "Spor i landskabet" i Assedrup og "Smedens Hjørne" i Nølev, skal man være opmærksom på, at vejen er forholdsvis smal og uden cykelsti/fortov.

Man kan vælge mellem to ruter, en kort og direkte på 1,5 km, der fører op over bakkedraget ved Nølev gamle Skole eller den noget længere,på 3,1 km, der fører op over det gamle overdrev ”Nølev-Driften,” hvor udsigten til alle fire verdenshjørner er formidabel.

Uanset hvilken rute man vælger, er udgangspunktet det historiske spotpunkt i Assedrup, hvorfra man følger Assedrupvej i østlig retning. Man kører under den gamle viadukt fra 1935, og man krydser broen over Rævs å, hvor mangen en lystfisker gennem årene har stået og halet fisk i land.

Man passerer "Assedrup Enge," en del af det vådområde, som Odder Kommune i 2015 etablerede i ådalene mellem Odder By og Assedrup.

Vandløbene Odder Å, Rævs Å og Kragebæk blev ved den lejlighed genslynget og de dræn, der engang drænede en stor del af området, blev afbrudt. Det store vådområde leder vandet til Norsminde fjord, men det er for nuværende ikke muligt at vandre til fjorden via engene.

Kort efter broen kan man enten vælge den direkte vej op over bakkedraget, eller man kan dreje til venstre mod Nølev-Driften.

Den direkte vej

Vejen fører forbi Nølev Gamle Skole (Assedrupvej 53) som i dag (2023)rummer såvel en privat beboelse som en møbelpolstrervirksomhed. På toppen af bakken åbenbarer sig en storslået udsigt ind mod Odder by, og vi nærmer os nu spotpunkt "Smedens Hjørne," som ligger ved kirkediget øst for den gamle landsbykirke.

Vejen over Driften

Fra Assedrupvej fører vejen til ”Nølev-Driften,” hvor udsigten viser sig fra sin allerbedste side med udsyn til alle fire verdenshjørner. Man kan se over de vidstrakte enge mod Kysing og Norsminde, og i godt vejr kan man skimte Mols i det fjerne. Vejen fører ned til Nølev Byvej, hvor man drejer til højre og fortsætter ind gennem byen, hvor den gamle landsbys charme fortsat er intakt.

For enden af Nølev Byvej når man til ”Smedens hjørne” og Nølev Kirke.

"Smedens Hjørne", Nølev

På "Smedens Hjørne" er det i sommertiden muligt at tage sig et hvil, og vil man have den lokale historie med, før man drager videre til spotpunktet i Rude, kan man via en QR koden på infotavlen blive ledt frem til den spændende historie om de gamle bysmede og Nølev by.

Nølev Kirke og kirkegården med de fine gamle gravsten og kunstværket "Ordet" kan det også varmt anbefales at bruge lidt tid på at besøge. Her findes bænke til både hvil og eftertænksomhed.

Har man valgt ruten over Driften, fortsætter man turen til Rude ved at dreje til venstre ved Assedrupvej og endnu engang til venstre ad Rude Havvej.

Har man valgt turen ad Assedrupvej, fortsætter man ind gennem Nølev by ad Nølev Byvej til denne udmunder i Rude Havvej, hvor man drejer til venstre mod Rude.

Afstanden fra spotpunkt "Smedens Hjørne til Spotpunkt "I fæstebondens spor i Rude er 2,3 km.

"I fæstebondens spor", Rude

Midt i Rude by ved krydset Rude Havvej/ Rudevej ligger spotpunktet "I fæstebondens spor.

Punktet forventes færdigetableret i løbet af foråret 2024, men det kan anbefales at gå en tur i den gamle bymidte, hvor gårdene endnu ligger omtrent som i fæstebondens tid.

Ved brug af QR koden på infotavlen kan man læse om byens spændende historie og ikke mindst, kan man blive klogere på landbrugets historie, som fortælles i både ord og billeder.

Er tiden til det, kan man gå på opdagelse efter de gamle fæstegårde, eller man kan besøge "Det bedste Hug" på Rude Hovgaard, der som regel har meget spændende stenkunst på lager.

Det er muligt fra spotpunktet at fortsætte sin rute ad Rude Havvej, som er naturskøn, lettere kuperet og med marker og enge men med det minus, at vejen er smal og med megen trafik. Man vil ad den rute ikke komme direkte til spotpunktet i Saksild men derimod slå en sløjfe til punkterne i Kysing og Norsminde ved at dreje til venstre i Rude Havvejs udmunding i Kystvejen.

Det anbefales i stedet, at man følger Rudevej mod Saksild, hvor det er muligt at bevæge sig noget mere trafiksikkert.

Afstanden fra Rude til spotpunktet "Byens Plads" i Saksild er 2,4 km.

Følg Rudevej, forbi Saksild Skole, Vorbækgården og Østerlund. Ved Rudevejs udmunding i Strandvejen drejer man til venstre og umiddelbart efter Bagergården drejer man til højre ad Dyngbyvej, hvor man finder "Byens Plads" til venstre ud for den gamle bygade.

"Byens plads", Saksild

Tag et hvil på "Byens Plads," mærk historiens vingesus på lige netop det sted, hvor alle beslutninger i fordums tid blev truffet. Pladsen var byens tingsted, og i 1920 fik fællesskabet endnu en dimension, da Sønderjylland blev genforenet med Danmark, og genforeningssten blev rejst over det ganske land.

Den gamle bymidte, Gl. Bygade, har fortsat mange gamle huse, som fortæller historien om et levende samfund, med mange små håndværkere og med den lille landsbyskole, hvor Bygaden i dag munder ud i Strandvejen.

Også Saksild Kirke er et besøg værd, brug QR koden på infotavlen og tilgå lokalarkivets hjemmeside, hvor de mange historier fortælles.


Fra Saksild går turen mod Kysing, en rute på 3,9 km og med cykelsti hele vejen. Her er rig mulighed for spændende stop ved den vel nok mest fantastiske kyststrækning i vores område.

Besøg Saksild strand, Bondehuset, ishusene, campingpladsen eller tag et spil minigolf på enten den "nye" eller den gamle minigolfbane.

Fortsæt videre til Rude Strand med udsigt til Kattegat. På højre side kommer man forbi Seniorhøjskolen Rude Strand, og lidt længere fremme er der på venstre side skiltning til en langhøj med stenkister fra den tidlige bondestenalder.

"Udsigtspunktet" Kysing

Landskabet åbner sig, sommerhusområderne forlades. På venstre side ses de vidstrakte inddæmmede arealer, og snart er man ved Restaurant Himmel og Hav og Naturstyrelsens område med P.plads, borde og bænke.

Det har desværre ikke været muligt at opsætte en historisk infotavle på Naturstyrelsens grund, men det kan anbefales at nyde udsigten over Kattegat, hvor man kan skimte både Mols, Helgenæs, Tunø og Samsø i det fjerne.

Under Napoleonskrigene havde stedet en vigtig mission som udsigtspunkt efter fjendtlige skibe, og her var opsat enkelte kanonstillinger, som efter sigende også kom i brug.

På samme plads blev der i 1832 rejst en Hollandsk mølle med tilhørende møllerhus. Møllen nedbrændte i 1932, og i 1969 købte staten området og udlagde det til rekreative formål.

De sidste 2,6 km af ruten foregår ad cykelstien til Norsminde, forbi Kysing by, gamle slægtsgårde, inddæmmede arealer og den gamle Norsminde Kro.

Spotpunktet "Mellem fjord og Hav" finder man på højre side, lige efter broen der forbinder de gamle Hads og Ning herreder, og som også i dag danner skel mellem Aarhus og Odder Kommuner.

"Mellem fjord og hav", Norsminde

Med Norsminde som det østligste punkt i Saksild-Nølev området er det historiske spotpunkt anlagt lige her mellem fjord og hav.

Det gamle handels- og fiskerleje er i dag et eldorado for turister. Her er dejlige spisesteder og såvel jolle- som lystbådehavn.

Scan QR-koden på informationstavlen og få adgang til den righoldige historie. Tag en hvil på "jollen" designet af kunstneren Ole Grøn, besøg "krabbestedet,""Madpakkehuset," eller gå en tur i området, hvor resterne af den gamle Meden Kirke er prydet med en buste af Frederik VII. Se også "Under mågen" en retningsviser, der både viser vej og som i skumringstiden og sender sit fine lys ud over broen og det nærmeste område.

"I fæstebondens spor", Rude

Midt i Rude by ved krydset Rude Havvej/ Rudevej ligger spotpunktet "I fæstebondens spor.

Punktet forventes færdigetableret i løbet af foråret 2024, men det kan anbefales at gå en tur i den gamle bymidte, hvor gårdene endnu ligger omtrent som i fæstebondens tid.

Ved brug af QR koden på infotavlen kan man læse om byens spændende historie og ikke mindst, kan man blive klogere på landbrugets historie, som fortælles i både ord og billeder.

Er tiden til det, kan man gå på opdagelse efter de gamle fæstegårde, eller man kan besøge "Det bedste Hug" på Rude Hovgaard, der som regel har meget spændende stenkunst på lager.

Det er muligt fra spotpunktet at fortsætte sin rute ad Rude Havvej, som er naturskøn, lettere kuperet og med marker og enge men med det minus, at vejen er smal og med megen trafik. Man vil ad den rute ikke komme direkte til spotpunktet i Saksild men derimod slå en sløjfe til punkterne i Kysing og Norsminde ved at dreje til venstre i Rude Havvejs udmunding i Kystvejen.

Det anbefales i stedet, at man følger Rudevej mod Saksild, hvor det er muligt at bevæge sig noget mere trafiksikkert.

Afstanden fra Rude til spotpunktet "Byens Plads" i Saksild er 2,4 km.

Følg Rudevej, forbi Saksild Skole, Vorbækgården og Østerlund. Ved Rudevejs udmunding i Strandvejen drejer man til venstre og umiddelbart efter Bagergården drejer man til højre ad Dyngbyvej, hvor man finder "Byens Plads" til venstre ud for den gamle bygade.

"Byens plads", Saksild

Tag et hvil på "Byens Plads," mærk historiens vingesus på lige netop det sted, hvor alle beslutninger i fordums tid blev truffet. Pladsen var byens tingsted, og i 1920 fik fællesskabet endnu en dimension, da Sønderjylland blev genforenet med Danmark, og genforeningssten blev rejst over det ganske land.

Den gamle bymidte, Gl. Bygade, har fortsat mange gamle huse, som fortæller historien om et levende samfund, med mange små håndværkere og med den lille landsbyskole, hvor Bygaden i dag munder ud i Strandvejen.

Også Saksild Kirke er et besøg værd, brug QR koden på infotavlen og tilgå lokalarkivets hjemmeside, hvor de mange historier fortælles.


Fra Saksild går turen mod Kysing, en rute på 3,9 km og med cykelsti hele vejen. Her er rig mulighed for spændende stop ved den vel nok mest fantastiske kyststrækning i vores område.

Besøg Saksild strand, Bondehuset, ishusene, campingpladsen eller tag et spil minigolf på enten den "nye" eller den gamle minigolfbane.