• Historisk gravminde
saxild

Gravsted 664

Gravstenens tekst

Ringerske
Karen Thomsen
Født i Saxild 18.2. 1853
Død i Odder 10.8. 1942

Stenen

Sort poleret granit

Begrundelse for bevaring

Karen Thomsens sten bærer teksten "Ringerske."

Titlen bruges ikke længere, og historien om Karen Thomsen er tillige et stykke historie om en kvindes kamp for at klare sig uden offentlig forsørgelse.

Beretningen om Karen Thomsen, eller "Klokker-Karen, som hun i folkemunde blev kaldt, er på mange måder et stykke Danmarkshistorie. Karen blev Danmarks første kvindelige ringerske, og hendes vej dertil på ingen måde nem. Historien er en del af kvindernes kamp for ligeberettigelse omkring år 1900, men også en fortælling om en kvinde, der ønskede at forsørge sig selv og sin enlige mor, hvilket det stedlige sogneråd godt kunne se fornuften i, men det kunne ikke alle.

Med den reviderede folkeskolelov fra 1899, hvor kirkeby-lærernes pligt til at varetage klokkeringningen forsvandt,og sognerådet fremadrettet fik pligt til at bekoste opgaven, var det for dem ren "win-win."

Hvem der derimod ikke kunne se det fornuftige, var træskomand og kirkeværge Søren Jensen Borregaard. Han ønskede selv stillingen, og han gik endda gik så vidt, at han i 1902 sendte en klage til Kultusministereiet med en klage over, at Saxild-Nølev sogneråd havde overdraget pigen Karen Thomsen klokke-ringningen i Saxild, uagtet at der i klokkeringningscirklulæret stod, at hvervet skulle udføres af en pålidelig mand.

Det kom den gode Søren nu ingen vegne med. Karen fik stillingen og sognerådet fik ganske fornuftigt konverteret en offentlig ydelse til en lønudgift.!

Bemærk

Karen er oprindelig døbt Karen Thomassen, men gravstenen bærer navnet Karen Thomsen

Karens sten stod i tidligere i kirkegårdens gamle lapidarium, men blev i forbindelse med kirkegårdens renovering i 2022-2023 flyttet til den nuværende placering, hvor den står som et af 8 historiske gravminder, som Menighedsrådet har valgt at bevare.