• Præstegrav
Skytte Jensen

Gravsted nr. 279-281

Gravstenens tekst

Holga Jensen
Født 9. December 1866
Død i Saxild Præstegaard
30. April 1914
Fhv. Sognepræst
Til Ingstrup-V.Hjermitslev
1920 - 1932
Laurs Jensen Skytte
født 31. Januar 1862
Død 25. December 1950
JEG ER OPSTANDELSEN OG LIVET
DEN SOM TROR PÅ MIG,
SKAL LEVE; OM HAN END DØR
Joh.11.24

Stenen

Stenen er en stor sort stele på dobbeltsokkel. Materialet er sort granit, ornamentikken i lysere farve. Skrifttype er indhugget sølv og udsmykningen et et liljekors 33 x 27 cm

Den gamle sten, oh lad den stå

Stenen er, set fra arkivets side, et historisk minde over en af Pastoratets præster.

Arkivet har en del billeder og beretninger om præsteparret og deres tid i Saxild-Nølev Sogne.

Begrundelse for bevaring

Stenens særlige udsmykning, den særlige inskription samt det faktum at Laurs Jensen Skytte var præst i Saxild og Nølev Sogne i perioden 1910-1920.

Stenen står fortsat på familiens gravsted.