• Registreret gravminde
  • Født: 15.september 1880
  • Død: 9. november 1940
Niels Marius Nielsen

Gravsted nr. 265

Gravstenens tekst

Mejeribestyrer
Niels Marius Nielsen
Kjældsdam
Født 15.9.1880
Død 9.11.1940
Dina C. K. Nielsen
Født 14.11.1884
Død 23.3.1962
Rejst af Andelshavere og Venner

Stenen

Stenen er en svunget stele på sokkel i mørk granit mmed poleret forside. Skriften er indhugget og et bronzekors på 12 x 8 cm pryder stenen.

Registreret gravminde

Stenen er flyttet fra tidligere gravsted nr. 314-315 til den nuværende placering, hvor den står som et af 5 gamle gravminder.

Odder Museum har på vegne af Nationalmuseet i 1993 udtaget gravmindet til bevaring blandt andet ud fra kriterierne: Særlig inskription, fortjenstfuld person og aktiv deltagelse i erhvervlivet.

Niels Marius Nielsens havde sit virke på AM Kjældsdam fra 1907 til 1940, hvor han pludselig og helt uventet døde af en hjerneblødning midt i sin gerning.
Niels Marius Nielsen opnåede bl.a. fine guldmedaljer for smørproduktionen på Kjældsdam, og han udvidede og ombyggede mejeriet markant i sin tid som mejeribestyrer.
Sammen med hustruen Dina (Cecilie Kirstine født Jepsen) var Niels Marius Nielsen levende engageret i lokalsamfunet, hvor såvel forsamlingshus, menighedsråd og foredragsrække nød godt at deres arbejde.

At stenen bærer teksten "Rejst af andelshavere og venner, er ganske unik, og vidner om Niels Marius Nielsens store betydning for lokalsamfundet.

En søn, Vagn Rosenbæk Nielsen, ligger begravet på gravsted nr. 312-313.