• Registreret gravminde
  • Født: 2. april 1814
  • Død: 11.oktober 1903

Mads Sørensen

Gravsted nr. 660
Tidligere gravsted nr. 649

Gravstenens tekst

Aftægtsmand
Mads Sørensen
Født i Rude 1.4. 1813.
Død i Saxild 11.10. 1903
Som tak for din Hælp ved tilskadekommende Medmennesker
rejstes dig dette Minde.

Stenen

Stenen er en bauta i grå granit med sortpoleret indhug.

Begrundelse for bevaring

Som tak for din hjælp ved tilskadekommende medmennesker, rejstes dig dette minde, lyder teksten på stenen over "Kloge Mads," som han hed i folkemunde.
Den særlige inskription og det faktum, at byens borgere valgte at rejse et minde i taknemmelig over den indsats, som Mads uselvisk ydede i lokalsamfundet, vægtede højt i udvælgelsen. Samtidig er den fine bautasten smuk uden at være prangende.

Placering

Stenen er allerede tilbage i 1993 udtaget til bevaring af Odder Museum og Saxild Menighedsråd.
Saxild Bylaug har gennem alle årene betalt for bevarelse og rengøring af gravstedet, men stenen er i forbindelse med omlægning af Saxild Kirkegård i 2021/2022 flyttet til ny placering.
Foran stenen var placeret en mindre forvitret hvid marmorsten, over Mads Sørensens hustru Kirsten Eriksdatter, der døde i 1880, men hvor teksten med årene blev næsten ulæselig.

Mads Sørensen

Personbeskrivelse

Mads Sørensen blev født i Rude i 1814, og 23 år gammel giftede han sig med Kirsten Ericdatter fra Saksild. Han var uddannet væver, men han havde også nogle ganske særlige evner, som kom lokalbefolkningen til gode.
Især var han kendt for sin evne til at behandle skader på bevægelsesapparatet - antagelig en slags kiropraktik. Og deraf kommer antagelig navnet ”Kloge Mads?”
Mads var sengeliggende de sidste år af sit liv, men alligevel hjalp han mennesker i nød. Kunne han ikke komme til dem, måtte de komme til ham. Og det gjorde de. Mads forventede ikke nogen modydelse for sin indsats.
I 1890’erne solgte han sit lille hus på Gl. Bygade til Jens og Thomassine Olesen mod, at han kunne blive boende i et lille hummer uden kakkelovn, lys og vand, samt at de skulle holde ham med kost, så hvis han i ny og næ modtog lidt naturalier for sin indsats, var det trods alt en forsødelse af hans liv. Mads døde den 11. oktober 1903 89 år gammel.

Bemærk at Mads Sørensens fødselsår og år på gravstenen er forskellige. Rette fødselsår er 1814.