• Historisk gravminde
Thomsen

Gravsted nr. 718

Gravstenens tekst

Bagermester
Thomas Thomsen
1876 - 1956
Valborg Frisenberg Thomsen
1881 - 1950

Stenen

Stenen er en natursten i mamoreret rød granit. Skriften er indhugget og sortmalet.

Begrundelse for bevaring

Stenen hører til den tid, hvor stillingsbetegnelsen var en vigtig del af mindet, og som bagermester i Saxild by i henved 40 år, var Thomas Thomsen med til at præge byens handelsliv.
I år 1900 kom Thomsen til byen som bagersvend i det forholdsvis nye Saxild bageri, og da hen i 1903 giftede sig med Valborg Thyra Frederikke Magdalene Frisenberg, der var bagerdatter fra Glud ved Horsens, var titlen allerede ændret til bagermester.
Ni børn kom til verden heriblandt sønnen Huno Frits Henry Lauritz Dupont Thomsen, der i 1941 overtog bageriet efter sine forældre.
Thomas Thomsen var flittig, og når nattens arbejde i bageriet var overstået, spændte han hestene for vognen og kørte sin landtur.
Bager Thomsen blev en holden mand, og han var i mange år den største skatteyder i Saxild. Det lille bageri blev ombygget, og der blev bygget om, og der blev bygget til. I 1931 var der på adressen Gl. Bygade 13 ud over stuehus med beboelse og forretnig, et pakhus, stald, vognport, materialhus, bageri og garage.
Bager Thomsen flyttede, da sønnen Huno overtog bageriet, til "Villaen" på Dyngbyvej, hvor fru Valborg døde i 1950. Bager Thomsen døde i 1958 efter lang tid med svækket helbred.
Gravstenen er i forbindelse med kirkegårdens renovering i 2022/2023 flyttet fra det gamle lapidarium til sin nuværende placering. Den stod oprindelig på gravsted C 33 - C 34 (afdeling 500).