• Historisk gravsted

Krogh

Gravsted nr.665, 666, 668,

Fire gravsten fra gården Krogsminde i Rude.

Gravstenens tekst

Bergithe Krogh
f. i Rude 29.3. 1865
d. i Aarhus 28.5. 1929

Rasmus Krogh
f. i Rude 1.3. 1868
d. sm. St. 1.5. 1935

Jens Rasmussen Krogh
f. i Rude 27. December 1870
d. sm. St. 23. Januar 1940
Hvil I fred

Kathrine Kragh
f. i Rude 24. Juni 1881
d. sm. St. 22. oktober 1946
Hvil I fred

Stenen

Stenene er ens i deres udforming, sort Rønnegranit med indhugget skrift. På 3 af stenene er foroven et stort indhugget kors

Begrundelse for bevaring

Stenene blev i forbindelse med kirkegårdens renovering i 2022 - 2023 fundet godt gemt bagest i kirkegårdens daværende lapidarium.
Der er ikke noget prangende over stenene, men det formodes, at stenene har stået på et gravsted tilhørende slægten Krogh fra Rude, der ejede den nu nedbrudte fæstegård, Krogsminde, der lå i svinget Rudevej/Rude Havvej ved Krusesminde.
Birgithe Rasmine Rasmussen Krogh
Rasmus Rasmussen Krogh,
Jens Rasmussen Krogh
Ane Kathringe Rasmussen Krogh
er børn af gårdfæster Rasmus Rasmussen og hustru Birgitte Sørensdatter fra Krogsminde. Fælles for dem er, at de alle fire var ugifte, og at de har haft nær tilknytning til fødehjemmet.
Stenene er primært bevaret som en del af slægtsgårdshistorien for området.