• Historisk gravminde
Elsenius Jespersen

Gravsted nr. 267

Gravstenens tekst

Elsenius Jespersen
Lærer
i Saxild Rude Fællesskole
Født 9. Febr 1871
Død 23.juli 1916
30. April 1914
Herren er naadig og barmhjertig, langmodig og af stor miskundhed.

På soklen står:
Beboere i Saxild-Rude Skoledistrikt
rejste dette minde

Stenen

Stenen er en Obelist i sort poleret rønnegranit. Skriften er indhugget.

Kriterier for bevaring
Elsenius Jespersen

Stenen er bevaret blandt andet på grund af stenens særlige form og inskription, men også på grund af Elsenius Jespersens betydning for Saxild-Rude Skole og det faktum, at stenen er rejst af beboerne i skoledistriktet.

Elsenius var førstelærer på den nybyggede Saxild-Rude fællesskole, der blev indviet i 1901, herudover var han en flittig skribent til Odder Avis, han udgav forskellige lærebøger, og ikke mindst skrev han den lokalhistoriske bog ”Fra Norsminde fjord til Uldrup bakker,” som den dag i dag er interessant læsning.
Han var en eftertragtet foredragsholder,og så var han far til forfatter Dines Skafte Jespersen, som bl.a. skrev bøgerne om Troldepus og den lokalhistoriske beretning: Født på en søndag.
Elsenius Jespersen døde i 1916 efter flere og lange hospitalsophold, og for mange af skolens elever satte tabet af en elsket lærer store spor. Ved en ceremoni før begravelsen repræsenterede to elever, 13 år gamle, skolens elever. Det var Jenny Kruse, der overrakte fru Skafte Jespersen en sølvkrans, der skulle lægges på kisten, og det var David Hejgaard, der på elevernes vegne holdt en tale.
Familien brød efterfølgende op fra Saxild og flyttede til Odder, men mindet om Elsenius Jespersen levede, og lever, videre.

Placering

Stenen står på sin oprindelige plads, som tidligere udgjorde et smukt familiegravsted for familien Jespersen (gravstederne nr. 265-267). Heri hvilede tillige Elsenius Jespersens hustru Hansine Mathilde Jespersen (født Skafte) samt Hansine Mathildes mor, Antoinette Skafte.
Familiegravstedet blev i 2022 nedlagt i forbindelse med kirkegårdens renovering, og Elsenius Jespersens sten står for nuværende som en af 5 gamle gravsten, som man fra Menighedsrådets side har valgt at bevare.