• Familiegravsted
  • Født: 14. august 1912
  • Død: 1994

Karen Marie Baden Jensen

Gravsted nr. M10 – M11

Gravstenens tekst

Jens N Jensen
Assedrupgaard
1883 - 1937
Jenny Baden Jensen
1885 - 1966

Stenen

Stenen er en rød spættet granitsten med indhugget, sortmalet tekst

Placering

Stenen er flyttet fra Odder Gamle kirkegård for her at give plads til en urnegravplads syd for kirken. Den er i dag en del af et større familiegravsted tilhørende fra Assedrupgaard i Nølev sogn.

Stenen er pt. ikke udtaget til bevaring, men gravstedets form, beplantning og øvrige sten udgør samlet et utroligt smukt hele, som fortæller en lang og spændende slægtshistorie.

Biografi
Jensen, Jens Nielsen