Norsminde Kro

Norsminde Kro er en af de ældste kroer i landet.

Engang Kongelig privilegeret Kro med pligt til at tage imod enhver vejfarende og med ret til afgiftsfrit at brænde brændevin og brygge øl til gæsterne.

I 1292 havde Domkapitlet i Aarhus fået kongens tilladelse til at tage told af de skibe, der anløb den lille havn, ligesom der blev givet tilladelse til at lave såvel en bro som en kro.

”Norsminde Kro anno 1693” står der over døren i kroens ældste del ud mod Gl. Krovej.

Fra gamle papirer ved vi, at den gamle kro var en bindingsværksbygning med malede stolper, lerklinede vægge og små blyindfattede ruder. Meget er sket siden da, der er udbygget, ombygget og moderniseret. Der brændes ikke længere brændevin eller brygges øl, og den gedigne kromad er erstattet af fine gourmetretter og udsøgte vine.

Blandt de slægter der især har sat præg på kroen er familien Alrøe, som gennem generationer var ejere af kroen efter at både Marselisslægten og Gyldenkronerne på Vilhelmsborg, som ejede Norsmindeområdet blev så forgældede, at de satte hele herligheden på auktion.

I 1825 købte kroens forpagter Peder Andreas Møller kroen til selveje og i 1850’erne overlod han den til datteren Karen Marie og svigersønnen Møllebygger Hans Sørensen Alrøe.

I 2001 solgte familien Alrøe kroen til Grete Helms og Jens Jakobsen. Det førte til en lidt turbulent tid for den gamle kro. I 2003 blev kroens nuværende ejer Søren Pedersen indsat som forpagter efter en konkurs, hvorefter han i 2007 købte kroen.

Mere om kroen og dens mange spændende personligheder kan man læse i diverse Norsminde fortællinger, hvor blandt andet tidligere kroejer Torben Alrøe tegner et fint historisk billede af den gamle unikke kro.

Der kan endvidere henvises til de lokalhistoriske værker: ”En isfugl i Norsminde” og ”Den er her endnu – Isfuglen.

Fortællinger om Norsminde Kro