• Forfatter: Torben Alrøe
saxild

Den sidste viking i Norsminde er et selvgjort billede af salig kromand Hans Waldemar Alrøe (1879 – 1965) udklædt som viking.

Ældre gæster kan stadig huske torsdagsballerne på kroen, der altid startede med at H.W.Alrøe bød den kønneste pige op til dans til tonerne af ”Se nu danser bedstefar”. Aftenen sluttede også på en bestemt måde - især under 2. verdenskrig – ved at H.W.Alrøe trak i en snor, hvorved førnævnte viking-billede kom til syne, samtidig med at man stående afsang ”Der er et yndigt land”. Efter sigende skulle H.W.Alrøe være Danmarks første disc-jockey. Det var nemlig ham som vendte plader under krigen. De 78-plader, som han ikke brød sig om, tegnede han et hagekors på. Så var den sag på plads!

Hans store tvedelte Stauning-skæg var verdensberømt i Jylland. Engang havde kromanden forvildet sig til gudstjeneste i Saksild Kirke.

Præsten og kromanden havde ellers den aftale, at de ikke sled hinandens trappesten. Men H.W.Alrøe kom som én af de sidste til gudstjenesten, som tilsyneladende havde tiltrukket mange udenbys borgere. Lige som han trådte ind ad døren, gik det som en løbeild gennem kirken at Statsminister Th. Stauning trådte ind i kirken og menigheden rejste sig andægtigt op. En af de lokale skød dog hurtigt den vildfarelse ned, da han højt forkyndte, at det mere lignede kromanden i Norsminde. Den historie hyggede H.W.Alrøe sig sidenhen meget med.