Infotavle

Fra idé til virkelighed

Infotavlen er designet af billedkunstner Ole Grøn og udført i laserskåret cortenstål. De udskårne motiver symboliserer med fisk og båd fiskeriet, der i fordums tid var en vigtig indtægtskilde for området. I dag er området et eldorado for fritidssejlere, der hver sommer fylder godt i den lille havn.

Færdigskåret tavle

Tavlen er laserkåret hos firmaet Staermose Industry i Odder.

Teksten til informationspladsen er udarbejdet af det lokalhistoriske arkiv og oversat til engelsk af lærer Bill Horney.

Stedets bænk

Bænken mellem fjord og hav er ikke nogen helt almindelig bænk.
En båd designet af billedkunstner Ole Grøn og udført i laserskåret cortenstål skal bringe den besøgende ind i historien og det maritime miljø i Norsminde. Båden er opstillet i juni 2023.
Gammelt egetræ fra en lokal gård udgør sæderne i stævn og agter, og er skåret og forarbejdet af Arne Hansen.
På bådens sider fortælles i stikord om slaget ved Norsminde i 1808.

Stenkunst

Ved kysten omkring Kysing og Norsminde støder man på et væld af store sten. Derfor er intet jo mere naturligt end at udnytte den naturrigdom på kunstnerisk vis.
Kunstnerne Ingrid Christiansen og Tove Riis Hansen har udhugget krabberne af mindre sten fra området, som i efteråret 2023 tog bo på den store sten på pladsen.

Beplantning

I respekt for områdets unikke karakter er der ikke yderligere beplantning på det historiske spotpunkt, hvor hyberoser og strandens vegetation gror på naturlig vis.

Indvielse

Pladsen blev indviet den 29. oktober 2021 med både bobler, chokolade og lokalhistorisk fortælling.
Omkring 30 mennesker trodsede vejret, der havde budt på massiv regn og store oversvømmelser i Odder og omegn, men solen brød frem, og arkivlederen kunne fortælle at også i oktober 1889 havde et voldsomt vejr raset over Norsminde med en forhøjet vandstand på 2 meter over daglig vande og massive skader til følge.
Vejr og vind er vi ikke herre over, men også det er en del af vores historie.
Projektgruppen overgav herefter det historiske spotpunkt til byen med ønsket om, at det bliver til glæde for både dem og besøgende i området.

En krølle på historien

Da maleren Peder Mønsted (1859 - 1941) for 150 år siden opstillede sit staffeli, for at male Købmandsgården i Norsminde, var det på stort set samme sted, som det historiske spotpunkt i dag er placeret. Også han havde spottet punktet med al dens idyl.
Maleriet som kan ses her, er i privat eje.