Med gennemførelsen af landboreformerne i slutningen af 1700-tallet overgik mange gårde til selveje, men ikke i Rude.

De eneste selvejergaarde der kendes til er Gyldslykkegaard på Rude Havvej 119 og Vesterlykke, Rude Havvej 101.

Øvrige fæstegårde i Rude blev først frikøbt i 1912, da staten krævede det.

Rude Havvej 119

Rude Havvej 101