Kultur-spotpunkt "I fæstebondens spor" i Rude er beliggende i krydset Rudevej/Rude Havvej i Rude by.

Pladsen forventes anlagt i sensommeren 2022/foråret 2023, som det fjerde af flere kulturelle spotpunkter, der skal binde Saxild-Nølev sogne sammen via den fælles historie samtidig med, at det er tænkt som en lille rekreativ oase i bysamfundet.

I "Fæstebondens spor" tager udgangspunkt i beretningen om David Davidsens gods, hvor de mange beretninger om Rudes fæstegårde, tegner et unikt billede af det lille samfund i 17- og 1800-tallet, og den forandring der skete efter hoveriets ophør.

"I fæstebondens spor" er anlagt omkring David Davidsens mindesten, og pladsen er velvilligt stillet til rådighed af Lars Kruse, som er familiens 11. generation i Rude, og hvis matrikler netop var en del af Det Davidsenske gods."

Et spotpunkt bliver til

Kunnstgruppen tog i den anledning initiativ til at tilføre pladsen yderligere elementer for på den måde at gøre den til en "levende plads," man ikke kun gik forbi, men også kunne bruge til hygge, samvær og historisk fordybelse.

Rude
Billederne viser
  • Drøftelser om elementernes placering, på billedet ses fra venstre Bent Kruse, Ole Grøn, Lars Kruse og Ingrid Christiansen.
  • Hans Mogensen og Ingrid Christiansen fra projektgruppen ved David Davidsens Mindesten

Kildemateriale

Fæstebondens historie er dokumenteret via:

  • Kirkebøger, folketællinger og diverse materiale fra Saxild-Nølev Lokalhistoriske Arkiv
  • Rude bylove.
  • Beretninger fra Bent Kruse, Preben Thuesen, Ingrid Christiansen, hvis ejendomme alle er en del af det Davidsenske gods.

Sponsorer

Indretning af Byens Plads er financieret af:

  • Frivilligt arbejde
  • Fælleslokalrådet i Odder Kommune

Mere om pladsen og spotpunkterne