Byens Træ

Byens Træ er et Paradisæbletræ, som er plantet på på Byens Plads i efteråret 2020.

Med Paradisæbletræet har vi valgt et træ, der er smukt at se på både sommer og vinter. De smukke blomster, der springer ud om foråret, vil tiltrække bier og andre insekter, og det smukke løv og de små æbler, vil lyse op om efteråret samtidig med, at de vil være en god spise for områdets fugle.

I foråret 2022 plantede Bylauget 3 rhododendron, en hvid, en lilla og en rosa, ligesom der blev lagt forårsløg af Perlehyacinter.

Infotavle

Infotavlen er designet af billedkunstner Ole Grøn, og blev i juni 2020 opstillet på "Genforeningspladsen" som en markering for 100-året for Danmarks genforening med Sønderjylland.

Tavlen er udført i cortenstål og det kunstneriske "Papirklip," der er skåret hos Stærmose Industri i Odder, består af en fugleflok med 100 fugle, der symboliserer fællesskab, sammenhold og årene som er "fløjet" siden Genforeningen i 1920.

Ud over den store fugleflok er stranden og havet repræsenteret af bølgelinjerne.

Den historiske tekst er udarbejdet af Saxild-Nølev Lokalhistoriske Arkiv og oversat til engelsk af Lærer Bill Horney.

Saxild Bylaug, som fortsat ejer "Byens Plads" eller "Genforeningspladsen" som den også kaldes, har bekostet Infotavlen som et minde om tiden der var, men også som en reminder til nutiden om, at fællesskab gør stærk.

Fællesskabets bænk

saxild

Fællesskabets bænk er designet af Ingrid Christiansen i samarabejde med Tove og Arne Hansen.

Bænkens fundament er sten fundet på Vorbækgaarden i Saxild og skænket til projektet af Asger og Lotte Jensen.

Planken er forarbejdet af Arne Hansen.

Fællesskabets sten

Om stenene på byens plads skriver kunstnerne bag tilhugningen Ingrid Christiansen og Tove Riis Hansen:

Stenen på Byens plads skal udtrykke FÆLLESSKAB - og binde fortid sammen med nutid.

Stenene, som har gemt sig på markerne omkring Saxild i måske mere end tusind år, er nu blevet en del af fællesskabet på Byens plads. Udtrykket på stenene skal symbolisere hjertet i fællesskabet. Det ”store” hjerte på toppen med dens kranspulsåre, som giver liv til hjertet/hjerterum/fællesskab for hele byen.

Vores ønskeer, at stenene må blive ”brugt" – følt på, siddet på, kigget på og værnet om.

Genforeningsstenen