Lørdag den 31. oktober 2020 tog borgmester Uffe Jensen det første spadestik til Saksild Folkeskov og snart var det første træ plantet og flere fulgte på de optegnede arealer til Skyggeskov, Hasselskov og Lysskov.

Landskabsarkitekt Tanja Marie Asp fra Odder Kommune styrede på fornemste vis arrangementet, som på grund af Danmarks Corona-restriktioner ikke tillod store forsamlinger at mødes. 70 frivillige havde tilmeldt sig, og 10 personer af gangen blev de hen over weekenden guidet ud på det 3,2 hektar store område, hvor de plantede det, de ad åre kan kalde "deres stykke skov."

Efter endt arbejde var der brød og kaffe til de fremmødte sponseret af Saksild og Omegns Lokalråd og Bagergården.

Der skal i alt plantes 8.000 træer, og Odder Kommune sikrer, at de træer der ikke er plantet i weekenden 31. oktober - 1. november efterfølgende plantes maskinelt.

Områdets historie

Skovarealet, som ligger bag Blommevænget 300 grænser op til en eksisterende fredsskov, som består af små jordlodder tilhørende gårdene i Saksild - en remisens fra udskiftningens tid, hvor alle ejendommene fik tildelt både marker, strandjord, mose og skov.

Der har på matriklen tidligere ligget en ejendom tilhørende Ejnar Jakobsen, som med sin lille maskinpark udførte forskelligt jordarbejde i lokalområdet, ikke mindst da byggeriet af Skovlundsvej og Trævænget gik igang.

Billedet af Ejnar Jakobsens ejendom er fra omkring 1956.

I forbindelse med kommunens køb af jord til etablering af "Blommevænget" blev også Ejnar Jakobsens jord opkøbt og ejendommen brudt ned.

Danmark planter træer

Der har i årene op mod år 2020 været stort fokus på klima, grundvand, naturbeskyttelse og CO2 udslip. Hvert år planter staten omkring 200 hektar ny statsskov, men i 2019 fik projekterne et ekstra boost, da TV2 sammen med Danmarks Naturfredningsforening kørte indsamlingsshowet "Danmark Planter træer."

Målet var at samle ind til én million træer til plantning i nye Folkeskove i Danmark samt skovfredning i ind- og udland. Det betød, at også vi i det naturskønne Hads Herred bød ind og at Odder Kommune stillede området her i Saksild til rådighed til plantning af en helt ny skov.

Saksild folkeskov bliver ikke kun en skov for klimaet, men også en skov med stort fokus på biodiversiteten. Vi får en naturskov med plads til både vildnis og selvsåede træer, en skov hvor døde og syge træer vil få lov at ligge, en skov, hvor fødegrundlag og skjulested for dyr og insekter tilgodeses og med stort fokus på læring og oplysning.

Udviklingen af skoven kommer derfor fremadrettet til at indgå i den lokale folkeskoles undervisning.