• Rytterbonde, Rude
  • Født: 1657
  • Død: 1726

Anders Thomsen,født 1657
Gift med Maren Jensdatter (1653-1714)
overtog sin fæstegård, Rude Hovgaard i 1680.

Biografi

Anders og Maren levede deres liv på Rude Hovgaard, der på den tid var ryttergods under Skanderborg rytterdistrikt.

Allerede i 1703 afstod han sit fæste på gården til sønnen Jens Andersen, der der på det tidspunkt var blot 21 år gammel. Hvad årsagen var, ved vi ikke, men en mulighed kan være, at Anders Thomsen som en del af rytteriet, måske har været skadet og ude af stand til at påtage sig hvervet som rytterbonde og derfor har overladt det til sønnen.

Anno 1726, den 10. Februar

Det var en dag med sol og blæst og det var svundet godt i de store snedriver, siden Anders Thomsen efter davre havde sadlet hesten for at ride til Pøel. Hvad hans ærinde var, ved vi ikke, for Anders nåede aldrig hjem, men vi ved fra et efterfølgende skifte, at en Rasmus Nielsen i Pøel skyldte ham 60 Rigsdaler, og vi ved, at turen gik så gruelig gal. Hvad der skete, forbliver en gåde, men da Anders Thomsen skulle passere den lille "Fiskbæk," der danner skel mellem Hads og Ning Herreder, gik det galt.

I Saksild kirkebog står skrevet: Den 19, Februar begraufet Anders Thomsen af Rude, som fandtis den 10. Dito drucknet udi Fiskbech på Assedrup March, da det formedelst sterch Tøe var et skrecheligt Vandløb og hand ville ride fra Pøel og hiem til siit Huus. Han var 69 Aar, 7 Maaneder og 1 Uge gammel.

Mange spørgsmål trænger sig på: Nåede Anders Thomsen at komme i kamp mod svenskerne? uroen ulmede, Store Nordiske Krig (1700-1721) var jo lige om hjørnet? Blev sønnen Jens en del af den krig? Jens døde blot 32 år gammel i 1713. Hvad betød det for Anders Thomsen og hans efterkommere, at kongen efter krigen måtte sælge meget af sit krongods, blandt andet godserne i Rude, for at betale sin gæld? Rudes bønder ændrede på det tidspunkt status fra at være kron- og rytterbønder til at være ganske almindelige fæstebønder. Det er spørgsmål vi næppe får svar på, men spørgsmål, der fortsat vil hænge i luften.