• Født: 21. maj 1821
  • Død: 4. november 1903

Jens Nielsen er født på Assedrupgaard i Assedrup den 21. maj 1821 som søn af gårdejer Niels Simonsen og hustru Berthe Andersdatter, Assedrupgaard.

Han døde på den udflyttede Assedrupgaard den 4. november 1903, og blev begravet på Odder Kirkegård, hvorfra gravstenen siden er flyttet til familiegravstedet i Nølev.

Biografi

Jens Nielsen giftede sig den 9. august 1944 med Ane Katrine Andersen (1818 - 1890) og overtog ved faderens død i 1845 gården, dog med en skødedato i 1848, på grund af sin unge alder.

Jens og Ane Katrine udbyggede gården, og dem var det, der efter en brand satte gang i udflytnigen til gårdens nuværende placering.

Jens og Ane Katrine fik børnene: Anders Søren, Niels og Søren Peter.

Det blev Søren Peter, der overtog den gamle slægtsgård, men de første 18 år under skarp bevogtning af sin far, der havde aftægt på gården.

Gravsted