Matrikel Ejendom Adresse
01 Ukendt Assedrup 39
02 Anneksgaarden Nølev Byvej 11
03 Ukendt Ukendt
04 Ukendt Rørthvej 185
05 Ukendt Rørthvej 185
06 Assedrupvej 100 Nølevgaard
07 Nølev Hougaard Rude Havvej 10
08 Nølev Overgaard Nølev Byvej 45
09 Engelsborg / Ingilsborg Nølev-Driften 130
10 Smedensborg Nølev-Driften 120
11 Østerholm Nølev Byvej 47
12 Nølev Østergaard Rude Havvej 55
13 Gammelgaard Rude Havvej 40
14 Langagergaard Rude Havvej 40
15 Korsgaard Assedrupvej 111
16 Møllegaarden Assedrupvej 109
17 Abildgaard Nølev Byvej 36
18 Ukendt Assedrupvej 100
19 Toftegaard Nølev Byvej 13
20 Hesselballegaard Nølev-Driften 140