• Født: 11. marts 1883
  • Død: 19. oktober 1953

Biografi

Kristen Pedersen Jensen

Smedemester Kristen Pedersen Jensen er født i Perstrup, Nødager ved Randers som søn af skrædder Peder Jensen og hustru Nielsine.

Kristen blev uddannet smed og kom i 1904 som smedesvend fra Røgen til Nølev. I 1906 giftede han sig med Petrea Nielsen fra Malling og han købte samme år Nølev Smedje, som han havde til sin død i 1953.

Som smed var Kristens både initiativrig og dygtig. Han købte i 1923 pladsen ved byens branddam, hvor han skoede heste, kølede hjulbandager og opmagasinerede nogle af de mange effekter, der hørte smedjen til.

Af sognerådsprotokollen kan man desuden læse, at mangen en ungersvend hos Kristen Pedersen Jensen fik sin uddannelse, eller måske slet og ret blev sendt til smeden for her at blive "rettet lidt til."

Kristen og Petrea fik børnene Ane Nielsine, Karla Petrea Marie og Svend Peter.

Efter Kristens død i 1953 overtog sønnen Svend Peter smedjen i Nølev.

Familiefoto

Kristen Pedersen Jensen med familie foran smedjen på Nølev Byvej

Kristen Pedersen Jensen