• Adresse: Rude Havvej 111
Sparekasse

I slutningen af 1800-tallet blev der rundt i flere små sogne oprettet Sparekasser. Sparekasserne var, modsat bankvæsenet i dag, drevet uden profit for øje, men med andelsbevægelsens demokratiske struktur som forbillede.

Lærer ved Rude Skole, Rasmus Nielsen, var i 1871 medstifter af Saxild-Nølev Sparekasse.

Da den nye skole på Rudevej blev taget i brug i 1876 flyttede sparekassen med hertil. Rasmus Nielsen blev ved den lejlighed udnævnt til Sparekassens formand og forretningsfører.

Sparekassen flyttede siden til sognerådslokalet på Saxild Skole, og den blev i 1958 en del af Hads Herreds Spare- og Lånekasse.