På tur fra Byens Plads

Rylevej

Går man fra Byens Plads på Dyngbyvej forbi Saxild Kirke og til venstre ad Kristian Petersens Vej forbi den flotte Saxild Hougaard kommer man for enden af vejen til Sundhedscenter Saksild Strand – i fordums tid et flot og storslået badehotel.

Vejen er opkaldt efter bager og konditor Kristian Petersen, der i begyndelsen af 1900-tallet fik den dristige idé af bygge et badehotel ved Odder-kysten.

Han købte 10 tdr. land af Hougaardens mest sandede og vindblæste arealer, og gik i gang.

Et imponerende bygningsværk i to etager med tårne og spir og en imponerende veranda der forbandt fløjene. 30 værelser og køkkenfaciliteter blev indrettet, og udearealerne blev beplantet med gran og fyr, som møjsommeligt blev passet, vandet og gødet med hestemøg.

Drikkevand blev ført gennem en ledning fra bakken mod vest, og der blev installeret toiletter med træk og slip. Stort var det.

Badehotellet blev indviet i 1906, og der var fra begyndelsen stor søgning til området.

Da elektriciteten i 1916 kom til området, sikrede Kristian Petersen hurtigt, at også badehotellet fik indlagt strøm.

Der blev etableret bådebro og hotellet var så velbesøgt, at der en periode var tanker om at etablere en dampskibsforbindelse fra Aarhus og til badehotellet.

Kristian Petersen døde i 1920 og ligger begravet på Saxild Kirkegaard, hvor man kan besøge hans gravsted.

Badehotellet blev videreført af hans hustru og datter.

I 1953 blev badehotellet solgt til Sygekassen i Aarhus og fungerede herefter som sundheds- og rekreationshjem for seniorer fra Aarhus Kommune.

I den forbindelse blev der udbygget med værelsesfløje i gule mursten, men på trods af de bombastiske bygninger, kan noget af fordums skønhed ved det gamle badehotel fortsat nydes, ikke mindst når man ser det fra hav-siden.

Saxild Plantage

Rylevej

I slutningen af 1800-tallet lå vores strandområder øde hen, men dygtig landmænd tog nu initiativ til at udnytte den ringe udmarksjord.

Gårdejer Hans Simonsen fra Kjældsdamsgaard købte af Saxild Præsteembede et næsten 20 tdr. land stort område ved stranden, som han lod for lod forærede til byens grundejere mod at de sammen plantede træer, så byen kunne blive selvforsynende med tømmer.

At plantagen over de næster årtier skulle få en helt anden betydning, ja det anede ingen.

Da det bedre borgerskab fra byerne først fik smag på strandlivet, faldt det helt naturligt, at Plantningsselskabet begyndte at udleje deres jord, og snart dukkede de første små og interimistiske sommerhuse op.

Man boede tæt og primitivt og først efter Anden Verdenskrig, hvor der kom masser af restriktioner om byggelinjer, brandbælter, vejbredde og strenge sanitære krav, forandrede området sig.

Plantningsselskabet solgte i 1949 hovedparten af grundene, og det var nu op til de enkelte Grundejere at honorere myndighedernes krav.

Plantningsselskabet har en enkelt grund tilbage, som er beliggende på Solsortevej. Grunden kan ikke bebygges, men Plantningsselskabets medlemmer kan her mødes til hyggeligt samvær.

Går man af gennem plantagen kan man bl.a besøge:

Saxild Minigolf

Minigolf

Minigolfbanen på Skovduevej er altid et besøg værd.

Den er etableret i 1947, og den er dermed Danmarks ældste Minigolfbanen.

"Minigolfen" som den kaldes lokalt, er stedet hvor generationer mødes, og hvor traditioner holdes i hævnd.

Banerne er de samme som i 1947, kun en bane har ændret sig, og det er fordi trærødder ikke sådan lige lader sig tæmme.

Er man en rigtig golf-nørd, kan man måske få lov at spille med en af de gamle golfkøller, som bliver opbevaret ude bagved.

I kiosken kan man ved hjælp af en pegepind bestille lige præcis det stykke slik, man helst vil have i sin pose og ølkortet imponerer ved hele 38 varianter.

Herudover kan man nyde Minigolfens lækre isvafler og enkelte små anretninger.

Arbejdernes ferielejr

På Plantagevej 211 finder man Arbejdernes Ferielejr.

Grunden blev i 1930 købt af Fællesorganistationen og Socialdemokratisk Forbund, efter at unge mennesker fra Socialistisk Ungdoms Odder Afdeling gennem 14 år havde været "jaget vildt" i området, fordi de "pæne" sommerhusejere fandt det helt forkert, at den "røde ungdom" med deres frisind bevægede sig rundt på stranden i deres løjerlige gevanter. Da en stor og bombastisk badeskærm med to afdelinger blev stillet op på stranden, så de unge mennesker kunne skifte tøj på anstændig vis og dermed behage hr. og fru Danmark, hjalp det en kende, men først da man med køb af grunden kunne bygge hus og lave en decideret lejrplads, blev der helt ro blandt sommerfolket.

Pladsen fungerer i dag som en almindelig campingplads for medlemmer med den rette fagforeningsbog, ligesom DUI-Leg og virke, Odder, fortsat bruger pladsen til mange aktiviteter.

Odder Roklub

På Rylevej finder man Odder Roklub, som er en af de gamle traditionsrige idrætsforeninger i Odder Kommune.

Klubben blev stiftet af en kreds af driftige forretningsfolk og håndværkere den 12. januar 1944, det sidste år under Besættelsen.

Som klubbens lille bidrag til modstandskampen, besluttedes det, at klubdragten skulle være i røde, blå og hvide farver – de samme farver, som var kendt fra Royal Air Force. Disse farver går stadig igen i klubbens gamle logo.

Allerede i 1945 begyndte man at opføre den nuværende bådhal og et klubhus på den smukke grund ved Saxild Strand. De økonomiske midler blev skaffet til veje ved basarer og frivilligt arbejde. Odder Roklub kom smukt fra start med 57 medlemmer og 2 både. Klublivet var i starten påvirket af den entusiasme, som prægede de klassiske sportsgrene lige efter krigen.

Roklubben er fortsat en aktiv klub som tilbyder: Effektiv motion, fællesskab og gode naturoplevelser. Man kan ro kajak, inrigger, sculler, coastal og træne på land i romaskinerne. Her kan man vinterbade, gå til svømning og rospinning og der bydes på aktiviteter alle årets 365 dage og her er plads til alle uanset alder.

Favnepladsen

Rylevej

I perioden fra 1850 og frem til 1884 hvor jernbanen Aarhus/Odder/Hou blev anlagt, var der en livlig handelsaktivitet langs Odder Kysten.

Der var udskibsningssted i Norsminde, hvor Aarhuskøbmanden Hans Broge havde opført sin købmandsgård.

I Hou koncentrerede handlen sig om godset Rathlousdal og familien Holstein Rathlou, i Amstrup var det godset Aakjær i samarbejde med nogle Aarhus købmænd og her i Saxild, var det gårdejer Jens Rasmussen der sammen med Saxild Bymænd satte skub i tingene.

Mange skibe anløb Saxild for både at losse og laste. Der blev blandt andet udskibet korn, og der var en stor import af træ, kalk og teglsten til både nybygning og renovering.

Jens Rasmussen etablerede en lille handelsvirksomhed, som hans søn Niels siden overtog og udbyggede. Der blev bygget nogle store lader oppe ved deres gård, Saxild Hougaard, og i 1850'erne byggede Niels tillige et pakhus af træ ved favnepladsen, ligesom han flyttede en kalkovn fra Hougaardens jord og ned til stranden, så kalken ikke skulle transporteres så langt.

Da jernbanen i 1884 blev indviet, flyttede Niels hele sin virksomhed til Malling, hvor han over de næste år igangsatte en række projekter, der skabte liv og omsætning der.

I Saxild var der fortsat lidt småhandel, men efterhånden ebbede også den ud. Grunden hvor favnepladsen lå, er stadig i bymændenes eje, så huset, der i dag er sommerhus,står på lejet grund. Indtægterne herfor bruges bl.a. til at understøtte driften af det lokalhistoriske Arkiv, Byens Plads ved Dyngbyvej samt nogle bevarigsværdige gravsteder på Saxild Kirkegaard.

Bondehuset

Bondehuet

Huset er, som navnet siger, et gammelt bondehus.

Mundtlige beretninger fortæller samstemmende, at huset sten for sten er flyttet fra Saxild by og til strandgrunden omkring år 1900.

De første 40 år ved stranden var huset bolig for små arbejderfamilier, men da Danmark i 1938 fik sin første ferielov, og både arbejdere og funktionærer fik hele 9 dages ferie, blev strandområderne ekstra interessante.

Det udnyttede husets ejere, og ”Granly,” som huset hed på det tidspunkt, blev nu omdannet til kaffehus med konditorbevilling.

Huset blev ved den lejlighed døbt "Bondehuset," og op gennem 1950’erne og 60’erne var det et af de mest eftertragtede traktørsteder ved stranden.

I 1983 blev Vaffelhuset” opført hvilket blev et virkelig scoop for området. Så ud over den gode kromad i det gamle Bondehus, kan man i hele sommerperioden købe såvel is som burgere og fadøl.

Bondehusets historie i sin fulde længde kan læses ved besøg i restauranten.