• 1897 - 1970
  • Adresse: Strandvejen 35
saxild

Saxild Forsamlingshus blev bygget på det, der i dag er Strandvejen 35 (bygningen hvor Tranum og Jørgensen har deres virksomhed). I efteråret 1897 indkaldte Hans Simonsen til møde omkring det nye hus, og der blev udarbejdet et sæt vedtægter for ”Andelsselskabet Saxild Forsamlingshus”.

Ved generalforsamlingen i november 1897 besluttede man, at byggeriet skulle finansieres gennem aktietegning. Alle kunne være med. Aktierne blev solgt for 10 kr. stykket fordelt i puljer på 1,2 eller 3 aktier, hvor 3 var tiltænkt til gårdejere og lignende, 2 til handlende og mindre ejendomme, 1 til lejere og jordløse huse. Opbakningen var stor.

Allerede i 1898 var der megen aktivitet i huset, som snart blev sognets lokale ”åndscentral”. Hvor onde tunge flere steder i kongeriget mente, at forsamlingshusene var med til at fordærve ungdommen, var der i Saxild Forsamlingshus aktiviteter der talte til såvel sjæl som legeme med oplæsning, teater, danseskole, foredrag og gymnastik.

Københavnske børn på lejr

saxild forsamlingshus

I sommerperioden var forsamlingshuset gennem flere år base for Københavnske feriedrenge, der kom hertil for at få frisk luft og nogle kg på sidebenene.

Et hus til det hele

Danseskole

Saxild Forsamlingshus på Strandvejen huskes stadig af mange som huset, hvor man gik på danseskole hos enten fru Dolleris eller Hr. Dreyer og hvor mændene til afdansningsballerne sad på balkonen og spillede kort og røg cigarer, så luften i lokalet hurtigt blev tyk og blå af røg. Som man ser på billedet, er der ikke en eneste mand blandt tilskuerne.

I 1970 besluttede man at nedlægge forsamlingshuset. Bygningen blev solgt til Karsten Juel Hansen for kr. 30.000,00 og omdannet til tømrerforretning. Pengene blev fordelt til andelshaverne.