• Født: 25.oktober 1863
  • Død: 19. september 1920

Biografi

Christian Petersen og familie

Christian Petersen er født og opvokset i Møgeltønder i en tid med mange gnidninger. Danmark havde i 1864 mistet Sønderjylland til Preussen , og danskheden kom under pres. Også i Christian Petersens familie, som ønskede at bevare såvel dansk sprog som dansk kultur.

Christian Petersen forlod i 1880 sin fødeegn for kun at vende tilbage en gang, nemlig da han som en del af genforeningen var med til at stemme Sønderjylland hjem til Danmark.

Christian Petersen uddannede sig til bager og konditor, han giftede sig i 1892 i Aarhus med Anna Marie Elisabeth Jensen, med hvem han stiftede familie.

Kort efter giftermålet flyttede parret til Odder, hvor de etablerede bageri og konditori på Rosensgade 38. Christian Petersen var flittig og foretagsom, og det gik den lille familie godt.

I 1903 købte Christian Petersen 12 tdr. land elendig udmarksjord fra Saxild Hougaard. Han havde en plan! Han satsede stort! Han byggede et flot og eksklusivt badehotel med udsyn over Kattegats bølger, og han omdannede over tid det vindblæste område til en mindre plantage der gav læ for vinden.

Med flid og vovemod fik Christian Petersen plads i historien som en af Odderegnens pionerere inden for turismen.

Christian Petersen døde i september 1920 efter et længere kræftforløb. Hustruen Anna og datteren Sofie førte badehotellet videre og det var kendt viden om som "stedet man kom" og som et sted med en meget høj standard inden for kokkekunst.

Der er skrevet en del beretninger om familien Petersen og det gamle badehotel. Der kan henvises til bøgerne " I godt Selskab" og "Stranden kalder, Bølgen lokker" Udgivet af Odder Museum/Odder Lokalhistoriske Arkiv.

Foto: Christian og Anna Petersen med deres børn omkring 1917.

Henvisninger