Med anlæggelsen af jernbanen Aarhus-Odder i 1884, blev Assedrups status som stationsby grundlag for den videre udvikling.

Banen åbnede ikke blot muligheden for længere rejser, men også for udveksling af varer og gods. Bønderne kunne få leveret kunstgødning og foderstoffer, og de kunne få transporteret deres produkter til salg af samme vej. Folk rejste ud og folk kom til. Erhvervslivet blomstrede.

Der blev bygget stationsbygning, og bygget kro, byen fik et mejeri og en bistadefabrik og med dem, kom Assedrup på verdenskortet.

Jernbanen er i dag erstattet af Letbanen, og de fleste erhverv er lukkede. Områdets smukke natur og Assedrup Enge bidrager dog fortsat til mange fortællinger om det lille samfund.