Med stavnsbåndets ophævelse i 1788 blev fæstevæsenet gradvis ophævet. Jorden blev udskiftet, bøndergårde overgik til selveje, og udflytningen fra det tætte byfællesskab til de åbne marker begyndte.