• Adresse: Rudevej 100

saxild Skole

Saxild og Rude Fællesskole, der stod færdig til brug den 1. november 1901, fik snart ry som herredets fineste skole.

Den var et imponerende bygningsværk i 2 etager med skiffertag, lyse og venlige lokaler, og med guldbogstaver på vestfacaden der viste, at dette var den nye skole.

Om livet i skolebygningerne findes der umådelig meget historie ikke mindst takket være Dines Skafte Jespersen (forfatter til Troldepus-bøgerne), der er opvokset i fællesskolen, hvor hans far var førstelærer. I selvbiografien ”Født på en søndag” beretter han levende om livets gang i både skolen og i Saxild først i 1900-tallet.

Skolen i dag

Gennem årene er der blevet bygget til og bygget om, nye skolelove er kommet til, og skolen har til alle tider vist sig som en omstillingsparat og moderne skole, der har formået at forny sig, når det har været krævet. Fællesskolens første bygning ligger der endnu, med facaden ud mod Rudevej, alle de øvrige bygninger er af nyere dato.

I dag hedder skolen slet og ret Saksild Skole, men den har også i en periode båret navnet ”Saxild – Nølev Centralskole,” idet alle sognets 4 skoledistrikter blev samlet til et. At navnet i dag er stavet med ”k” er et udslag af stednavneregisterets retskrivningsreform, hvor man besluttede at erstatte x med ks.

Saksild Skole er en moderne folkeskole med knap 150 elever fordelt på 0. til 6. klassetrin, en skole med tilknyttet børnehus og SFO med fælles ledelse, en skole, der stadig har en central betydning for det lille lokalsamfund.

Saksild Skoles målsætning

  • Vi skal sammen skabe glæde ved at lege, lære og gå i skole
  • Vi skal gennem hverdagens oplevelser have en væsentlig, opdragende og udviklende indflydelse på børnenes liv
  • Vi skal gennem undervisningen skabe et udviklende miljø, og give grundlag for læring, inspiration og fordybelse
  • Vi skal give det enkelte barn den størst mulige faglige ballast ud fra barnets egne forudsætninger
  • Vi skal skabe grundlag for tillid, tryghed og trivsel
  • Vi skal styrke børnenes personlige ansvarlighed, sociale forståelse og respekt for andre
  • Vi skal sammen via vort samlede virke sikre og skabe bevidsthed hos den enkelte og i fællesskabet om ansvaret for naturen og miljøet lokalt, regionalt og globalt

En målsætning der ligger langt fra de første skolelove, hvor eleverne, med rod i den evangelisk-kristelige lære, skulle bibringes nødvendige kundskaber og færdigheder, med henblik på at gøre dem til nyttige borgere i staten.

Overbygningsskole til Saksild Skole er Parkvejens Skole i Odder.