Saxild Andels Frysehus

I 1940’erne og 50’erne kom en ny bølge af andelsforetagender.

Mange kvinder var kommet på arbejdsmarkedet, og drømmen var, at nogle af de husmoderlige pligter kunne gøres nemmere?

I Saxild by blev der i 1947 afholdt stiftende generalforsamling for Saxild Andelsfryseri, og andelshaverne optog et lån i Saxild-Nølev Sparekasse til finansiering af byggeudgifterne, som de hæftede solidarisk for.

Grunden, hvor frysehuset blev opført, ejedes af AM Kjældsdam, som mod en årlig afgift på kr. 150,00 også garanterede for, at der var vand nok til driften. Man indrettede i bygningen 100 frysebokse – et antal der siden blev udvidet med yderligere 50. Den halvårlige leje for en fryseboks var i begyndelsen fastsat til 35 kr. pr. halvår – månedsbokse kunne lejes for 7 kr.

Andelsfryseriet blev nedlagt i december 1963, nye tekniske vidundere som køleskabe og dybfrysere begyndte at vinde indpas i private husholdninger. Regnskabet blev gjort op og afregnet med andelshaverne, og AM Kjældsdam var igen herre på egen grund.